Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Helgeland Sparebank har gjennomført en rettet emisjon med en bruttoproveny på ca. 130 mill. For å...

Emisjon i Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank har gjennomført en rettet emisjon med en bruttoproveny på ca. 130 mill. For å gi øvrige eiere tilsvarende mulighet som deltakerne i den rettede emisjonen gjennomføres en reparasjonsemisjon. Informasjon om denne finner du her og i prospektet.

Etter rentemøtet i mars i år hvor Norges Bank reduserte styringsrenten til 0,50% har styringsrent...

Renteendring

Etter rentemøtet i mars i år hvor Norges Bank reduserte styringsrenten til 0,50% har styringsrenten ligget på et stabilt nivå. Markedsrenta har likevel endret seg en del etter sommeren, og utviklingen i rentemarkedet den siste tiden medfører at vi nå finner det riktig å endre enkelte av våre innskudds- og utlånsrenter.

Vi er allerede kommet til november, og på denne tiden av året bruker vi mye tid inne. Du er kansk...

Advents- og førjulstid

Vi er allerede kommet til november, og på denne tiden av året bruker vi mye tid inne. Du er kanskje i gang med å forberede adventstid og jul, og har kanskje også flere gjester enn vanlig. Uansett er dette en tid med mye hygge og mange forventninger. Samtidig viser statistikken en klar økning i antall branner i førjulstiden.

Menneskene rundt deg vil nok svare at du er uvurderlig, og det har de rett i. Men selv om livet e...

Hva er livet ditt verdt?

Menneskene rundt deg vil nok svare at du er uvurderlig, og det har de rett i. Men selv om livet er det mest verdifulle vi har, så er det dessverre slik at noen går bort så alt for tidlig. Tilbake sitter våre kjære med sorg og usikkerhet. Når man mister en livsledsager mister man ofte også halve familiens inntekt. Utgiftene, derimot, reduseres marginalt.

Så er sommeren over, og vi er inne i en mørkere, kaldere og våtere årstid. Ennå er det gode...

Høsten - tid for å forberede en annen årstid

Så er sommeren over, og vi er inne i en mørkere, kaldere og våtere årstid. Ennå er det gode muligheter for fine og varme dager og kvelder vi kan nyte, men det er unektelig blitt høst her på vakre Helgeland. Høsten er tid for å forberede de endringer vi vet naturen vil by oss.

Ved å spare i aksjemarkedet tar du del i verdiskapningen som skjer i verden. Med dagens lave rent...

Sett sparepengene i arbeid!

Ved å spare i aksjemarkedet tar du del i verdiskapningen som skjer i verden. Med dagens lave rente er det tilnærmet umulig å oppnå en positiv avkastning etter inflasjon og skatt (realavkastning), men ved å plassere noen av sparepengene i aksjemarkedet øker sannsynligheten for å få en positiv realavkastning.

Å flytte på hybel er noe de fleste unge gjør en gang i livet. Men studenter og andre unge som ska...

Skal du leie bolig? Her får du noen gode råd

Å flytte på hybel er noe de fleste unge gjør en gang i livet. Men studenter og andre unge som skal inn leiemarkedet har gjerne lite erfaring, og mangler ofte kunnskap om hva de bør passe på. For å gjøre det litt enklere for deg har vi derfor samlet noen tips og råd om hva du bør huske på når du skal skaffe deg ditt første krypinn.

Forsikring av liv og helse er kanskje ikke et dagligdags diskusjonstema i vennekretsen, men det e...

Stadig flere unge blir dessverre uføre

Forsikring av liv og helse er kanskje ikke et dagligdags diskusjonstema i vennekretsen, men det er dessverre slik at flere og flere unge personer mister evnen til å være i lønnet arbeid (d.v.s. blir uføre). Og studenter er faktisk den gruppen som har mest å tape ved uførhet.

Reiser du på ferie med ett Visa-kort og ett MasterCard får du større trygghet og økt handlefrihet...

Tryggere ferie med to kort

Reiser du på ferie med ett Visa-kort og ett MasterCard får du større trygghet og økt handlefrihet. Du får tilgang til to av verdens mest utbredte betalingsnettverk, og du kan være rimelig trygg på at ett av kortene vil fungere - uansett hvor i verden du reiser.