Hopp til hovedinnhold

Superkortet

Trygg kortbruk for barn

Kortet kan kun brukes dersom det er penger på konto

 • Tilpasset barn under 13 år
 • Kan bare brukes dersom det er penger på kontoen
 • Kan ikke brukes på Internett
 • Ingen årsavgift
 • Gratis varekjøp
 • Foreldrene får mindre behov for kontanter
 • Sjekk saldo med SMS eller Mobilbank

Et kort for de aller yngste

Superkortet er et bankkort tilpasset barn under 13 år, med flere sikkerhetselementer og lavere beløpsgrense enn et vanlig bankkort. Kortet kan brukes både i butikker og minibanker.

Mindre behov for kontanter

Med Superkortet tilgjengelig blir det mindre behov for å ha kontanter tilgjengelig og du kan samtidig lære barnet bruk av kort i trygge omgivelser.

Full trygghet med Superkortet:

 • Beløpsgrense ved varekjøp/kontantuttak i butikk er 10 000 kroner per fire dager
 • I tillegg er grensen for kontantuttak i minibank 2 500 per fire dager
 • Ingen egenandel ved eventuelt misbruk av kortet
 • Dersom barnet mister kortet koster det ingenting å få et nytt

Foreldrenes ansvar

Bruk av bankkort krever trening hos et barn. Barnet må lære å forstå at kortet kan gå tomt. Det er viktig at de voksne tar aktivt ansvar for denne læringen.  

Her er noen tips om hva du bør snakke med barnet om når det gjelder penger og kortbruk.

Sjekk saldo med Mobilbank 

Dersom barnet har egen mobil og er fylt 8 år, kan barnet bruke en egen versjon av Mobilbank-appen for å følge med på kontoen. 

Slik holder foreldrene oversikt

Foreldrene kan følge med på saldo og transaksjoner i nettbank og mobilbank. Dere bestemmer selv hvor mye penger det skal stå på kontoen, og hvor ofte dere vil overføre penger til barnet.

Bestill Superkortet i ditt bankkontor

For å få Superkortet må barnet opprette en Superkonto i barnets navn hos oss, sammen med sine foresatte. Husk å ta med pass som legitimasjon.

 

Spørsmål og svar om Superkortet

Er det noen aldersgrense for å kunne få Superkortet?

Superkortet er utviklet på bakgrunn av foreldres behov for et alternativ til kontanter i en travel hverdag. Kortbruk krever en viss modenhet fra barnet. Nedre aldersgrense er 8 år, og øvre grense er 13 år.

Får barnet en egen brukskonto?

Ja, det opprettes en egen brukskonto - Superkonto - i barnets navn som kortet knyttes til.

Hvem skal signere avtaledokumentene?

Avtaledokumentene signeres av begge vergene. Dette skjer i banken. Dersom du har vergeansvar alene trenger vi dokumentasjon på dette forholdet.

Begge foresatte må være kunde hos oss for å få signert avtalen, og begge må ha signert før kortet kan settes i produksjon.

Hvordan blir kort og kode sendt ut?

6-8 dager etter at vi har mottatt signerte avtaledokumenter, vil dere motta kort og PIN-kode i to separate forsendelser. PIN-koden kommer først.

Kan kortet brukes til kontantuttak i butikk?

Ja. Superkortet fungerer som et vanlig bankkort. Det er et online-kort, som ikke kan overtrekkes. Maksimalt totalbeløp for kontantuttak og varekjøp i butikk per fire dager er 10 000 kroner.

Hva vil det si at kortet kan brukes for 10 000 kroner i butikk per fire dager?

Det betyr at dersom du kjøper for 10 000 kroner på en mandag, så må du vente til neste fredag med å kjøpe for nye 10 000 kroner. Det betyr f.eks. at dersom du kjøper for 5000 kroner på mandag og 5000 kroner på onsdag, kan du påfølgende fredag kjøpe for 5000 kroner til, og påfølgende søndag for 5000 kroner.

Kan kortet brukes i utlandet?

Ja, men vær klar over at maks beløp per 7 dager i utlandet er 1 500 kroner for varekjøp og minibankuttak samlet. 

Hva gjør vi hvis barnet glemmer koden til Superkortet?

Ta kontakt med Kundeservice på 75 11 90 00 så får dere hjelp med dette.

Hvorfor er disponibelt beløp som kommer på SMS større enn beløpsgrensen på kortet?

Disponibelt beløp som kommer på SMS viser saldo på konto. For å finne ut hvor mye barnet har igjen å bruke, må dere legge sammen transaksjoner i henholdsvis butikk og minibank per syv dager.

Jeg skal sette opp saldosjekk via SMS for barnet. Hvor er koden jeg trenger?

Kode for SMS, mobil og telefonbank utleveres i banken ved bestilling av Superkortet.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Superkortet er gyldig i tre år, og utløpsdatoen står på kortet. Vi sender nytt kort automatisk før nåværende kort utløper. Hvis barnet er over 13 ved fornyelsestidspunkt, sender vi et Visa Ung-kort i stedet. 

Sperre kort

Skulle uhellet være ute og du mister eller blir frastjålet kortet ditt, må du snarest mulig sperre det for å unngå misbruk.

For sperring av alle typer bankkort: ring +47 21 49 99 66

For sperring av kredittkortet Helgeland Gull: +47 73 89 77 56, tastevalg 1

Du kan også gå inn i Nettbanken eller Mobilbanken for å sperre kortet.

Les mer om sperring av kort her

Del denne siden: