Hopp til hovedinnhold

Mistet kortet eller utsatt for svindel?

Skulle uhellet være ute og du mister eller blir frastjålet kortet ditt, må du snarest mulig sperre det for å unngå misbruk. Du kan sperre kortet i Mobilbanken eller Nettbanken, eller ved å ringe sperretjenesten. Du kan da evt. også få utstedt nødkontanter.

Slik sperrer du kortet

Mobilbank: Velg "Sperre kort" i menyen eller banneret. Velg kortet som skal sperres og klikk på Utfør.
Nettbank: Velg "Sperre kort" i menyen. Velg kortet du vil sperre og klikk på "Sperr kort".

Dersom du er i tvil om kortet virkelig er borte, velger du "Annen grunn". Da blir kortet midlertidig sperret, og du kan selv åpne det igjen i mobilbanken eller nettbanken dersom du finner kortet.

Har du ikke tilgang til mobil- eller nettbank kan du ringe Sperretjenesten på (+47) 21 49 99 66 dersom kortet dit blir borte. For sperring av kredittkortet Helgeland Gull, ring (+47) 73 89 77 56, tastevalg 1.

Ukjente transaksjoner på konto

Før du reklamerer til banken, les gjennom dette:

Er belastningen(e) en internettransaksjon?

  • Har du svart på en e-post, trykket på en lenke på Internett, Facebook eller på annen måte oppgitt dine kortdata?
  • Kan du ha svart på et "godt tilbud" som siden viser seg å være et abonnement / en månedlig belastning?

Det første du må gjøre er å kontakte brukerstedet og påse at abonnementet er/blir stoppet og be om å få refundert beløpet. Hvis du ikke når fram med din reklamasjon overfor brukerstedet kan du fremme en reklamasjon via banken.

Ukjente transaksjoner fra spill

  • Har mindreårige eller uvedkommende fått tak i og brukt kortinformasjonen din? Kontakt brukerstedet for informasjon om hva som er skjedd. Forklar at belastninger er ukjente og be om at de blir refundert. Hvis du ikke når fram med din reklamasjon overfor brukerstedet kan du fremme en reklamasjon via banken.
  • Husk dokumentasjon på dialogen med brukerstedet

Ukjente transaksjoner ellers

Sørg for å sperre kortet. Følg med på kontoen din og se om transaksjonene blir belastet konto. Dersom transaksjoner er belastet kontoen, reklamerer du via banken.

Varen er ødelagt eller ikke mottatt 

  • Kontakt avsender. Løses ikke saken, reklamerer du via banken
  • Husk å ta vare på dokumentasjon på dialog med brukerstedet (ordrebekreftelse/korrespondanse)

Politianmeldelse

  • Er kortet stjålet og misbrukt? Politianmeld forholdet. Kopi av anmeldelsen skal legges ved reklamasjonssaken.

Slik gjør du ved reklamasjon:

Send e-post til helgeland.reklamasjon@evry.com og be om å bli kontaktet. Du vil da få tilsendt et skjema for utfylling og signatur. Du kan også ringe Kundeservice på 75 11 90 00 for å bli satt over til reklamasjonsavdelingen.

For reklamasjon på transaksjoner med kredittkortet Helgeland Gull må EnterCard kontaktes, se EnterCards reklamasjonsside

Reklamasjon på korttransaksjoner er i utgangspunktet kostnadsfritt for kortholder. I noen saker der saksbehandlingen konkluderer med uaktsomhet / grov uaktsomhet vil det kunne bli avkrevd egenandel på henholdsvis 1 200 / 12 000 kroner i henhold til Finansavtaleloven.