Hopp til hovedinnhold

Depositumskonto

Sikkerhet ved leie av bolig

Trygg plassering av ditt depositum

 • Depositumskonto opprettes i utleiers bank
 • Kontoen skal stå i leietakers navn
 • Ingen av partene kan disponere kontoen alene
 • Utleier dekker gebyret for åpning av kontoen
 • Leietaker har krav på rentene på kontoen
 • Leietaker må være over 18 år

Depositumskonto - en trygghet for begge parter

Skal du leie bolig må du vanligvis betale et depositum tilsvarende noen måneders leie. Depositumet skal gi utleier sikkerhet for at at husleien blir betalt, og at det finnes dekning for eventuelle skader som måtte oppstå i leieperioden. Depositumet - maks. 6 måneders husleie - skal innbetales på en egen depositumskonto i utleiers bank.

Depositumskontoen opprettes i leietakers navn, og kan bare disponeres av leietaker og utleier i fellesskap, så lenge leieforholdet varer. Når leieforholdet avsluttes og alt er ok, får leietaker depositumsbeløpet tilbake. Renten på kontoen tilfaller også leietaker, så depositumet blir en form for sparing.

Slik åpner du en depositumskonto:

 • Utleier og leietaker møter opp i banken med legitimasjon.
 • Er du ikke kunde hos oss fra før, må du ta med pass. 
 • Kontoen åpnes i ditt navn, og du betaler inn depositumsbeløpet.
 • Utleier betaler gebyret for åpning av depositumskontoen
 • Utleier blir disponent, men ingen av partene kan disponere beløpet på egenhånd.

Avslutte depositumskontoen

Etter at leieforholdet er slutt kan beløpet utbetales med den andre partens samtykke, evt. etter rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom, f.eks. avgjørelse i husleietvistutvalg. Banken håndterer eventuelle krav om utbetaling fra enten utleier eller leier, i samsvar med avtalevilkårene og reglene i husleieloven.

Bestemmelsene om depositumskonto reguleres av husleielovens § 3-5.