Hopp til hovedinnhold

Depositumskonto

En trygg løsning ved leie av bolig

Etableres enkelt og effektivt i nettbanken

 • Depositumskonto opprettes i utleiers bank
 • Kontoen skal stå i leietakers navn
 • Ingen av partene kan disponere kontoen alene
 • Utleier dekker gebyret for åpning av kontoen
 • Leietaker har krav på rentene på kontoen
 • Leietaker må være over 18 år

Depositumskonto - en trygghet for begge parter

Skal du leie bolig må du vanligvis betale et depositum tilsvarende noen måneders leie. Depositumet skal gi utleier sikkerhet for at at husleien blir betalt, og at det finnes dekning for eventuelle skader som måtte oppstå i leieperioden. Depositumet - maks. 6 måneders husleie - skal innbetales på en egen depositumskonto i utleiers bank.

Depositumskontoen opprettes i leietakers navn, og kan bare disponeres av leietaker og utleier i fellesskap, så lenge leieforholdet varer. Når leieforholdet avsluttes og alt er ok, får leietaker depositumsbeløpet tilbake. Renten på kontoen tilfaller også leietaker, så depositumet blir en form for sparing.

Etablering av depositumskonto

Den billigste og mest effektive måten å etablere depositumskonto er å gjøre dette selv i nettbanken:

 • Utleier logger seg på nettbanken
 • Velg menypunktet "Opprett konto" i hovedmenyen, velg alternativet "Depositumskonto" og gjennomfør registreringen av nødvendige data og last opp leiekontrakt
 • Signér kontoavtalen med BankID
 • Leietaker vil få en melding, og kan også signere avtalen digitalt med BankID
 • Konto blir automatisk etablert, og gebyr for etablering av konto trekkes automatisk fra utleiers konto
 • Leietaker får melding om betaling av depositum og sørger for innbetaling
 • Utleier blir definert som disponent på kontoen, men ingen av partene kan disponere beløpet på egenhånd

Priser og etableringsomkostninger

Avslutte depositumskontoen

Etter at leieforholdet er slutt kan depositumsbeløpet tilbakeføres til leietaker ved at utleier frigir kontoen i nettbanken, og dermed vil leietaker alene kunne disponere kontoen og det innestående beløpet. 

Dersom depositumsbeløpet skal fordeles mellom leietaker og utleier, eller det er en rettskraftig dom eller annen avgjørelse, f.eks. avgjørelse i husleietvistutvalget, må banken kontaktes.

Banken håndterer eventuelle krav om utbetaling fra enten utleier eller leier, i samsvar med avtalevilkårene og reglene i husleieloven.

Bestemmelsene om depositumskonto reguleres av husleielovens § 3-5.