Hopp til hovedinnhold

Hva er IBAN og BIC?

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer. BIC står for Bank Identifier Code, og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Dette kalles også SWIFT. 

IBAN er i kombinasjon med BIC definert som europeisk standard som skal benyttes ved grensekryssende betalinger, og det er svært viktig at betalinger har mottakers konto med IBAN og mottakers bank med BIC.

IBAN og BIC forenkler utenlandsbetalingene og gjør dem sikrere og billigere. Derfor er det nå krav om IBAN og BIC på alle betalinger over landegrensene til Europa og andre land som har innført IBAN. Betalingsoppdrag som ikke innfrir kravet om IBAN og BIC på angitt dato vil bli avvist i vår mottaksrutine. 

Helgeland Sparebanks BIC er HELGNO21, og IBAN for din konto finner du på kontoutskriften. 

Oversikt over land som har innført IBAN

Bruk av IBAN og BIC ved betalinger FRA utlandet:
I Norge er IBAN en utvidelse av det ordinære 11-sifrede kontonummeret, til å bli et internasjonalt kontonummer bestående av i alt 15 karakterer hvor:

- Posisjon 1-2 er landkode for Norge (NO)
- Posisjon 3-4 er 2 kontrollsiffer (variable)
- Posisjon 5-15 er ordinært 11-sifret kontonummer.

Eksempelvis vil dermed et tenkt kontonummer 4510 05 12345 i IBAN-versjon se slik ut: NO31 4510 0512 345.

Ved innenlandsk betalingsformidling skal fortsatt ordinært 11-siffret kontonummer benyttes.

I egenskap av betalingsmottaker må bedriften informere sine kunder i utlandet om IBAN og BIC.

Brevark og fakturaer bør inneholde informasjon slik som dette eksemplet viser:

 Bank Helgeland Sparebank 
 BIC (SWIFT address)  HELGNO21
 Account no. for domestic payments (Norway)  4510 05 12345
 IBAN - account no. for international payments  NO31 4510 0512 345

Ved elektronisk betaling (i Nettbank Bedrift eller Nettbank Privat) skal IBAN registreres sammenhengende uten mellomrom, og uten ordet IBAN foran. De to første bokstavene i IBAN (landkoden) er en del av kontonummeret og skal derfor benyttes. IBAN erstatter tradisjonelt kontonummer og skal legges inn i kontonummerfeltet.