Hopp til hovedinnhold

Personforsikring

Forsikring både for deg selv og de du er glad i

Riktig forsikring kan gjøre det litt enklere for deg og dine - om uhellet skulle være ute

  • Kan du klare deg med betydelig lavere inntekt enn du har i dag?
  • Folketrygden dekker bare inntil 66 prosent av lønnen dersom du skulle bli ufør
  • Hvor mye har du behov for dersom du skulle bli alvorlig syk?
  • Det er viktig at familien din er sikret økonomisk dersom du skulle falle fra
  • Vi hjelper deg å se de økonomiske konsekvensene av uforutsette hendelser knyttet til liv og helse

Hva skjer med økonomien dersom noe skulle hende med deg eller noen av dine nærmeste?

Personforsikring er en forsikring som kommer til utbetaling ved uførhet, død eller kritisk sykdom. Utbetalingen kan brukes til å dekke nødvendige utgifter til omstilling eller til sletting av gjeld i banken eller hos andre långivere.

Valgfri forsikringsdekning

Du kan kjøpe personforsikring for uførhet, kritisk sykdom og død, eller bare en av delene. Slik kan du tilpasse forsikringen til økonomi, familieforhold og eventuelle forsikringer via arbeidsgiver.

Utbetaling

Ved død utbetales forsikringssummen til de etterlatte. Ved arbeidsuførhet utbetales forsikringen til den som blir ufør. Ved kritisk sykdom utbetales forsikringen til den som er forsikret, dersom han/hun er i live 30 dager etter det stilles en diagnose på en av de alvorlige sykdommene som dekkes av kritisk sykdom.   

Velg mellom to ulike uføredekninger:

Uføre Pluss

Starter med månedlig forskuddsutbetaling dersom den forsikrede har vært minst 50 % sykemeldt sammenhengende i 12 måneder. Dersom den forsikrede senere blir vurdert å være varig arbeidsufør, utbetales forsikringssummen fratrukket det som allerede er utbetalt.

Uførerente/pensjon

Starter med månedlig utbetaling dersom den forsikrede har vært minst 50 % sykemeldt sammenhengende i 12 måneder, og utbetales så lenge den forsikrede er minst 50 % arbeidsufør. Ved varig arbeidsuførhet utbetales uførerente/pensjon månedlig helt frem til 67 år.

Ta kontakt med din lokale rådgiver eller vårt Investeringssenter slik at vi kan gi deg et tilbud tilpasset ditt behov.

 Frende-logo

Helgeland Sparebank distribuerer forsikringsprodukter fra Frende Forsikring.