Hopp til hovedinnhold

Barne- og ungdomsforsikring

Blant Norges beste flere år på rad

Kjøp forsikringen her

Hos oss er barnet ditt også forsikret mot fremtidig arbeidsuførhet

 • Barn som aldri har vært i arbeidslivet vil ved uførhet bare få tilnærmet minstepensjon utbetalt fra Folketrygden 
 • Vi tilbyr den beste uførepensjonen i markedet
 • Forsikringen koster kr 3 156 kroner i året
 • Forsikringen dekker både ulykke og sykdom

Skap en sikker fremtid for ditt barn

De fleste forsikrer bilen og boligen sin, og mange er også flinke til å forsikre kjæledyrene sine. Men bare halvparten av alle norske barn under 18 år er forsikret! Ved å forsikre barnet ditt bidrar du til å sikre barnets økonomiske fremtid dersom sykdom eller ulykke skulle ramme.

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av store ulykker eller alvorlige sykdommer. Men for de som rammes kan de økonomiske konsekvensene bli store, dersom barnet ikke har en forsikringsordning som dekker hendelsen.

Vår Barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom. Hos oss er barnet ditt også forsikret mot fremtidig arbeidsuførhet. Forsikringen kan avtales til alle mellom 3 måneder og 18 år, og gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 26 år. Fra det kalenderåret barnet fyller 27 år videreføres uførepensjon og dødsrisikodekning uten ny helseprøving.  

Forsikringen gir utbetaling i følgende tilfeller:

 • Uførepensjon
 • Medisinsk invaliditet
 • Utvalgte sykdommer
 • Behandlingsutgifter etter ulykke
 • Dagpenger ved sykehusopphold - fram til fylte 18 år
 • Ombygging av bolig
 • Dødsfall

Beste barneforsikring

Frendes Barne- og ungdomsforsikring er flere år på rad kåret blant Norges beste av både Dine Penger og Norsk Familieøkonomi. Et trygt valg for ditt barn!

Kjøp barne- og ungdomsforsikring her

Frende-logo
Helgeland Sparebank distribuerer forsikringsprodukter fra Frende Forsikring.