Hopp til hovedinnhold

Søknad om midler til allmennyttige formål

Fyll ut skjemaet nedenfor for å søke om tildeling av allmennyttige midler fra Helgeland Sparebanks Gavestiftelse eller Helgeland Sparebanks Gavefond.  

Vi anbefaler at du leser gjennom siden søke om midler før du fyller ut søknaden.

Pass på at du får opp en bekreftelse på mottatt søknad etter at du har trykket "send".

Felter merket med stjerne må fylles ut.


Søkes det også støtte fra andre organisasjoner?



Behandlingstid
Vi har ingen faste søknadsfrister, men behandler innkomne søknader i møter i siste del av hvert kvartal. Det må derfor påregnes en viss behandlingstid, avhengig av når søknaden er sendt. 

Endringer i planer og gjennomføring
Dersom det gjøres endringer i forutsetningene for gavetildelingen, vil vi ha en redegjørelse for hva som er endret og hvilken betydning disse endringene vi få for sluttresultatet.

Sluttrapport
Helgeland Sparebanks Gavestiftelse ønsker størst mulig samfunnsmessig ”avkastning” fra de prosjektene vi støtter. Derfor vil vi ha en rapport som beskriver hvordan pengene er benyttet, og hva som er blitt de endelige resultatene av tiltaket.

Vi gjør oppmerksom på at et tilsagn om tildeling av midler normalt har en gyldighet på to år.