Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse er en allmennyttig stiftelse som får sine gavemidler fra Helgeland Sparebank. Stiftelsens målgruppe er gode utviklingsprosjekter av en viss størrelse, med potensiale for å gi løft til steder, prosjekter og Helgeland.

Gavestiftelsen tildeler midler til idretts- og kulturformål, infrastrukturtiltak, humanitære og sosiale formål, samt til næringsutvikling, forskning og utdanning. Stiftelsen deler også ut Helgeland Sparebanks idretts- og kulturstipend og Samfunnsprisen Horisont.