Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebanks Gavefond

Helgeland Sparebanks Gavefond har siden 2007 vært en del av bankens bidrag til utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland. Fondsmidlene brukes til å støtte aktiviteter i lag, foreninger og mange andre gode samfunnsformål som kan skape trivsel og livsglede.

Norske sparebanker har anledning til å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. Helgeland Sparebank er en solid og robust lokal sparebank med sterk markedsposisjon, og vi har et sterkt ønske om å bidra aktivt til samfunnsutviklingen på Helgeland. 

Helgeland Sparebanks Gavefond har bidratt med over 50 millioner kroner til allmennyttige formål siden starten i 2007. 

Hvordan søke om midler?

På siden Helgeland Sparebanks Gavestiftelse finnes mer informasjon, samt et søknadsskjema som også benyttes for å søke om midler fra Helgeland Sparebanks Gavefond.