Hopp til hovedinnhold

Samfunnsansvar

Helgeland Sparebanks røtter er dypt forankret i helgelandsk jord, og banken er levende opptatt av det som skjer i regionen. Derfor er bankens visjon å være "en drivkraft for vekst på Helgeland". Dette betyr kort og godt at Helgeland Sparebanks viktigste oppgave er å gjøre sitt til for at lokalsamfunnet skal være et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet i.

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse er en allmennyttig stiftelse som får sine gavemidler fra Helgeland Sparebank. Stiftelsens målgruppe er gode utviklingsprosjekter av en viss størrelse, med potensiale for å gi løft til steder, prosjekter og Helgeland.

Helgeland Sparebanks Gavefond

Helgeland Sparebanks Gavefond har siden 2007 vært en del av bankens bidrag til utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland. Fondsmidlene brukes til å støtte aktiviteter i lag, foreninger og mange andre gode samfunnsformål som kan skape trivsel og livsglede.

Sponsorvirksomhet

Helgeland Sparebank ser det som en viktig del av sitt samfunnsansvar å bidra til utvikling av lokal kultur, idrett og ideelle formål. Banken er derfor gjennom sin sponsorvirksomhet en betydelig støttespiller av idrett og kultur på Helgeland.

Helgeland Sparebank - et Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for private bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å drive lønnsomt og miljøvennlig. Sertifiseringen innebærer at bedriften må kunne dokumentere at den drives på en miljøvennlig måte, og at den oppfyller fastlagte bransjekrav. Ordningen administreres av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og sertifiseringen utføres av den enkelte kommune.