Hopp til hovedinnhold

Valgkomite

Leder: Øyvin Trønsdal  
Nestleder: Marianne Myrnes Steinrud  

Medlemmer:

 Periode

Trønsdal, Øyvin, Mo i Rana (E) 2020/2021
Jakobsen, Anne Paasche, Dalsgrenda (E) 2020/2021
Steinrud, Marianne Myrnes, Mosjøen (I) 2020/2021
Thrana, Marit, Mosjøen (I) 2020
Bang, Grete, Brønnøysund (S) 2019/2020
Knutli, Nils, Mo i Rana (A) 2019/2020

Personlige varamedlemmer:

 
Forbergskog, Brynjar, Brønnøysund (E) 2020/2021
Hjorthen, Per Gunnar, Mo i Rana (E) 2020/2021
Juvik, Kjell Idar, Hemnesberget (I) 2020/2021
Solhaug, Sten Oddvar, Korgen (I) 2019/2020
Jøsevold, Marius Meisfjord, Nesna (S) 2019/2020
Stamnes, Tore, Mosjøen (A) 2019/2020

Valgstyre for ansattes valg:

 
Krogli, Ann Karin, Mo i Rana (ledelsens repr.)  2018/2021
Pedersen, Geir, Mosjøen (tillitsvalgt) 2018/2021
Andersen, Sissel, Mosjøen 2018/2021
Kristensen, Karianne, Mo i Rana 2018/2021

I = Innskytervalgte
E = Egenkapitalbeviseiervalgte
A = Ansatte 
S = Eksternt medlem