Hopp til hovedinnhold

Valgkomite

 

 

Leder: Øyvin Trønsdal  2020/2021
Nestleder: Marianne Myrnes Steinrud  2020/2021

Medlemmer:

Periode

Trønsdal, Øyvin, Mo i Rana (E) 2020/2021
Jakobsen, Anne Paasche, Dalsgrenda (E) 2020/2021
Steinrud, Marianne Myrnes, Mosjøen (I) 2020/2021
Thrana, Marit, Mosjøen (I) 2021/2022
Bang, Grete, Brønnøysund (S) 2021/2022
Knutli, Nils, Mo i Rana (A) 2021/2022

Personlige varamedlemmer:

 
Forbergskog, Brynjar, Brønnøysund (E) 2020/2021
Hjorthen, Per Gunnar, Mo i Rana (E) 2020/2021
Juvik, Kjell Idar, Hemnesberget (I) 2020/2021
Risøy, Torill Beate, Nesna (I) 2021/2022
Jøsevold, Marius Meisfjord, Nesna (S) 2021/2022
Johansen, Steinar, Mosjøen (A) 2021/2022

Valgstyre for ansattes valg:

 
Krogli, Ann Karin, Mo i Rana (ledelsens repr.)  2018/2021
Pedersen, Geir, Mosjøen (tillitsvalgt) 2018/2021
Andersen, Sissel, Mosjøen 2018/2021
Kristensen, Karianne, Mo i Rana 2018/2021

I = Innskytervalgte
E = Egenkapitalbeviseiervalgte
A = Ansatte 
S = Eksternt medlem