Hopp til hovedinnhold

En lokal bank for framtida på Helgeland

Helgeland Sparebank kjøper SpareBank 1 Nord-Norges avdeling på Helgeland. Resultatet er en sterkere lokalbank, som kommer hele Helgeland til gode.

Hva betyr dette for samfunnet?

Dette gjør at vi sikrer en lokal bank for framtida på Helgeland. Banksektoren er i stor utvikling med digitalisering, strengere krav fra myndighetene, og endringer i kundenes behov. Ved å bli SpareBank 1 Helgeland vil vi få en lokalbank som er enda sterkere og med et bedre og bredere tilbud. Dette har også mye å si for utviklingen på Helgeland. Lokalbanken skal være med å skape framtidens Helgeland og det gjør vi gjennom å være en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse. 

Den nye Lokalbanken får en sterkere lokalbank med større markedskraft overfor privatkunder og bedrifter, og vi sikrer at Helgeland får en enda større del av utbyttet lokalt. Det å ha SpareBank 1 Nord-Norge på eiersiden sikrer at vi har gode finansaktører i nord og sammen med våre andre lokale eiere sikrer vi god tilgang til kapital. Frivilligheten vil ikke minst få glede av dette ved at vi får muskler til å bidra enda mer på Helgeland gjennom gaver og sponsing. SpareBank 1 Nord-Norge opprettholder også sitt Samfunnsløfte. 

Spørsmål og svar om nye SpareBank 1 Helgeland

Hvor blir de nye bankkontorene til SpareBank 1 Helgeland i 2021?

I Sandnessjøen vil du på sikt finne oss i Sparebank 1 Nord-Norges nåværende lokaler. I Brønnøysund, Mosjøen og Mo i Rana vil du finne oss der vi er i dag, men i etter hvert oppussede lokaler. 

Hvor vil hovedkontoret til den nye Lokalbanken ligge?

Vi er en lokalbank for hele Helgeland, men hovedkontoret ligger i Mo i Rana. Ledergruppen er den samme, og vi fastholder en desentralisert ledermodell i hver by med store fullmakter og tett dialog med kunder og lokalsamfunn. I Sandnessjøen og Brønnøysund er det kompetansearbeidsplasser i kunderetta stillinger. I Mo i Rana og Mosjøen vil det nå som før, være stabsfunksjoner og utviklingsstillinger som er viktig for å sikre god lokal kompetanse innenfor fagfelt som kreves i framtidsretta bankdrift.

Blir dere en del av SpareBank 1 Nord-Norge?

Nei, vi skal være to banker, som i dag, og dette er ikke en fusjon. Det vil i korte trekk si at Helgeland Sparebank kjøper seg inn i noen datterselskaper av SNN, samt blir en del av Sparebank 1-alliansen. Det er til beste for kundene, ansatte, Helgeland og hele Nord-Norge.

Hvilke fordeler oppnår banken med banksamarbeidet?

Helgeland Sparebank har som lokal og selvstendig bank lenge levert gode resultater med egne løsninger. Samarbeidet gir oss som Lokalbank musklene vi trenger for å lykkes fremover også. Tidene endrer seg; nye krav, reguleringer og teknologi som skyter fart krever stadig flere ressurser. Samarbeidet sikrer oss og kundene våre de beste bankløsningene som er å oppdrive.  

Betyr dette at flere bankfilialer vil legges ned?

Nei, SpareBank 1 Helgeland blir en større og sterkere bank og har sikret kompetansearbeidsplasser lokalt og nærhet til kundene gjennom en desentralisert ledermodell i hver by med store fullmakter og tett dialog med kunder og lokalsamfunn. 

Hvem blir ledere i SpareBank 1 Helgeland?

Ledergruppa er den samme som før med disse direktørene: Hanne Nordgaard (adm.dir.), Sverre Klausen (finans), Dag-Hugo Heimstad (privat), Bjørn-Tore Brønlund (bedrift), Anne Ekroll (risikostyring) og Øyvind Karlsen (forretningsutvikling). 

I Alstahaug og kommunene rundt er Roar Myrstad banksjef for privatkunder, mens Roger Hansen er banksjef for bedrift. I Brønnøysund og omegn er Kristian Wold Arnøy banksjef for privatkunder, mens Øyvind Løvdahl er sjef for bedriftsmarkedet. I Vefsn og omegn er Svein Hansen banksjef privat, og Maren Remmen for bedriftsmarkedet. Rolf Einar Jensen er banksjef for Mo i Rana og omegn, mens Tor Magne Aanonli blir leder for rådgiverne med de største kundene i bedriftsmarkedet på Helgeland. Han er dermed sjefen til Løvdahl i Brønnøysund, Hansen i Sandnessjøen og Remmen i Mosjøen og sikrer at alle næringslivskundene på Helgeland får tett og god oppfølging. Kenneth Nilsson fortsetter som leder for kundesenteret for bedriftsmarkedet, som bistår små bedrifter med rådgivning på hele Helgeland. 

Blir styret sittende i SpareBank 1 Helgeland?

Det blir ingen endringer i hverken styre eller forstanderskap når vi blir SpareBank 1 Helgeland. Vi fortsetter også å være lokalt eid med alt det positive det har å si for kundene og for Helgeland, og får SpareBank 1 Nord-Norge med på eiersiden i tillegg. 

Hva gjør dette til et samarbeid, og ikke en fusjon?

Dette er ikke en fusjon, men en såkalt virksomhetsoverdragelse. Det vil i korte trekk si at Helgeland Sparebank kjøper seg inn i noen datterselskaper av SNN, samt blir en del av Sparebank 1-alliansen. Det sikrer deg som kunde gode framtidsrettede løsninger som er av de beste i landet.

SNN kjøper seg inn på eiersiden hos oss, men vi beholder lokalt fokus, lokal tilstedeværelse og det at vi gir tilbake fra stiftelse, gavefond og sponsing her på Helgeland. Dette er en helt ny måte å tenke samarbeid på som ikke innebærer at den ene banken kjøper opp den ene parten/kontrollerer den andre, som ville vært en fusjon. SpareBank 1 Helgeland vil også få regnskapstjenester gjennom SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge og meglertjenester gjennom Eiendomsmegler 1 Nord-Norge. 

Svekker ikke dette bankkonkurransen på Helgeland?

SpareBank 1 Helgeland og SpareBank 1 Nord-Norge skal konkurrere på mange områder, men samarbeider der vi kan. Vi skal styrke det lokale og det nord-norske og sikrer med dette en lokalt eid Sparebank på Helgeland.

Når det gjelder konkurranse, vet vi at den sterkeste konkurransen kommer fra de nasjonale og internasjonale gigantene. Dette grepet handler om å sikre den gode og nære sparebanken, som vi vet er verdifull for både kundene og landsdelen. Den nye SpareBank 1 Helgeland blir en sterkere bank som er rustet for å være en framtidsrettet bank for helgelendingene. 

Helgeland Sparebank går med overskudd – hvorfor inngå et samarbeid om alt er bra?

Vi leverer gode resultater, men det er nettopp da vi har handlingsrom til å rigge oss for fremtiden. Vi har over tid sett at det er nødvendig å ta grep, men det har vært helt avgjørende å forbli en egen bank, med det samme verdigrunnlaget og den lokale forankringen på Helgeland. Ved at vi overtar bankvirksomheten på Helgeland, mens vi får SNN på eiersiden, gjør at vi tenker felles beste og hvordan vi kan styrke Nord-Norge og Helgeland videre framover. 

Hva er egentlig SpareBank 1-alliansen?

Det er en landsdekkende allianse av sparebanker, som alle har et sterkt rotfeste i distrikts-Norge. SpareBank 1 Helgeland vil beholde de samme verdiene som Lokalbanken har, men skal sørge for å få enda større drivkraft til å skape framtidens Helgeland. 

Vil dere fortsette å støtte lokale kulturtiltak på Helgeland?

Ja, selvfølgelig! Dette gir oss musklene til å bidra enda mer på Helgeland, og minst like mye på sponsing. SNN fortsetter også sitt Samfunnsløfte her. Vi skal bli en større og sterkere lokalbank og lover samme verdier, mer drivkraft. 

Blir det nå mindre penger til å støtte idretts- og kulturtiltak på Helgeland?

Det blir ikke mindre penger til idretts- og kulturtiltak. Dette gjør vi nettopp for å sikre en lokal bank som gir tilbake også lokalt. Vi skal med andre ord fortsette å være en drivkraft for vekst, og påvirke framtidas Helgeland til det bedre. Dette gir oss musklene til å bidra enda mer på Helgeland, og minst like mye på sponsing. SNN fortsetter også sitt samfunnsløfte.

Idrettslaget mitt har sponsoravtale med HSB/SNN. Hva skjer med den nå?

SpareBank 1 Helgeland gir oss muskler til å bidra enda mer på Helgeland, og minst like mye på sponsing. Har du en avtale som går ut i 2020 tar du kontakt med den av bankene du har avtale med. Fra 2022 vil SpareBank 1 overta alle avtaler fra SNN. Praktisk gjennomføring av skifte av logo på sponsorplakater på idrettsanlegg, drakter og liknende kommer vi tilbake til.