Hopp til hovedinnhold

To nye digitale stillinger i Mo i Rana

Finansbransjen er i kontinuerlig utvikling, ikke minst innenfor IT og digitalisering. Helgeland Sparebank har mange spennende utviklingsstillinger, og to innenfor dette området er ledig nå.

Se nedenfor for beskrivelse av de to stillingene.

Er du interessert i IT-sikkerhet? Da kan arbeidsdagen din for eksempel se slik ut:

Bidra til å skape sikre IT-løsninger, samt jobbe proaktivt for å øke bevissthet og kompetanse innenfor sikkerhetsområdet. Jobbe med penetrasjonstesting, risikovurderinger eller annet sikkerhetsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe proaktivt med IT-sikkerhet i banken.
 • Kontinuerlig vurdere sikkerheten i ny teknologi og nye løsninger
 • Oppfølging av leverandører på sikkerhetsarbeid og etterlevelse av compliance innenfor IT-sikkerhet

Kvalifikasjoner:

 • IT-utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Erfaring innenfor IT-sikkerhet
 • Erfaring med kravspesifikasjon og risikovurdering av nye løsninger
 • Proaktiv og ser løsninger fremfor problemer

Eller ønsker du å jobbe som driftsansvarlig innen IT, og ivareta en stabil og sikker drift av eksisterende og nye løsninger?

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for stabil og sikker drift av bankens IT-systemer
 • Kontinuerlig vurdere nye løsninger og ny teknologi
 • Proaktivt jobbe for en kostnadseffektiv og hensiktsmessig systemportefølje

Kvalifikasjoner:

 • IT-utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Erfaring innenfor IT-drift
 • Erfaring med kravspesifikasjon og risikovurdering av nye løsninger
 • Relevante sertifiseringer er ønskelig (ITIL, Microsoft, Citrix, etc.)

Henvendelser om stillingen:

 • Leder IT, Øystein Sekse Øie, mobil 908 24 497

Søknadsfrist: 25. februar 2018

Søk på stillingen som driftsansvarlig IT

 


 

Vil du jobbe som fagansvarlig for kort og betaling?

Stillingen vil omfatte analyse, betaling og produktstrategi, og du får mulighet til å være med å utvikle framtidens betalingsløsninger sammen med våre partnere.

Ansvarsområde:

 • Ansvar for bankens betalingsløsninger for alle kundesegmenter. Herunder ansvaret for vurdering av nye løsninger og videreutvikling av eksisterende løsninger i samarbeid med våre partnere og leverandører
 • Ansvar for oppfølging av leverandører og partnere for produkt, sikkerhet og infrastruktur
 • Ansvarlig for bankens strategi for betalingsløsninger, herunder produktlønnsomhet, sikkerhet og compliance (bl.a. risikovurderinger i henhold til  IKT-forskriften) innenfor området
 • Ansvarlig for opplæring og støtte til vår kunderettede virksomhet
 • Systemansvarlig for deler av bankens systemportefølje
 • Prosjektleder for pågående og nye prosjekter innenfor fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • IT-utdanning og/eller økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole på Bachelor-nivå eller tilsvarende.  
 • Prosjektledererfaring, og kjennskap til prosjektmetodikk og prosjektverktøy
 • Erfaring med kravspesifikasjon og risikovurdering av nye løsninger
 • Erfaring fra eller kjennskap til norsk betalingsinfrastruktur

Henvendelser om stillingen:

 • Leder digitale kanaler, Petter Rønningsen, mobil 971 71 142

Søknadsfrist: 25. februar 2018

Søk på stillingen som fagansvarlig for kort og betaling