Hopp til hovedinnhold

Etiske retningslinjer i Helgeland Sparebank

Vår visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av godt omdømme og tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Våre etiske retningslinjer er fundamentet for bankens forretningsdrift og våre strategiske mål.

Tillitsvekkende, ærlige og redelige

Tillit skapes i møte med våre kunder, leverandører og samarbeidsparter. Våre ansatte skal kjennetegnes med en høy etisk standard. Vi skal være tillitsvekkende, ærlige og redelige. Atferden skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter, bransjenormer, interne retningslinjer og de normer som gjelder i samfunnet. Våre etiske retningslinjer er fundamentet for vår forretningsdrift og våre strategiske mål.

De etiske retningslinjene gjelder for ansatte og tillitsvalgte i bankens styrende organer. Brudd på de etiske retningslinjene kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet eller vervet som tillitsvalgt. Det er videre en forventning om at bankens kunder og leverandører følger de etiske retningslinjene.

Du kan også laste ned PDF: Lokalbankens etiske retningslinjer