Hopp til hovedinnhold

Bankens historie

Helgeland Sparebank har vært til stede på Helgeland i mer enn 150 år. Det hele startet den 7. januar 1860, da Vefsen Sparebank ble etablert i Mosjøen - som den tredje sparebanken i Nordland.

Den 1. april 1977 fusjonerte Vefsn Sparebank med Herøy Sparebank, Brønnøsund Sparebank, Velfjord Sparebank og Vevelstad Sparebank, og tok navnet Helgeland Sparebank. I 1982 fusjonerte også Vega Sparebank og Brønnø Sparebank med Helgeland Sparebank.

Den 1. april 1876 ble Mo Sparebank opprettet i Mo i Rana. Etter hvert ble Korgen Sparebank, Lurøy Sparebank og Rødøy Sparebank sammensluttet med Mo Sparebank, og i 1986 ble disse bankene til Sparebanken Rana. I 1991 ble også Hemnes Sparebank fusjonert inn i Sparebanken Rana.

Den 1. april 2005 fusjonerte Helgeland Sparebank med Sparebanken Rana, og banken fikk sin nåværende form. Helgeland Sparebank har i dag 6 kontor i regionen, og ledes av administrerende direktør Hanne J. Nordgaard. Bankens hovedkontor ligger i Mo i Rana, og den kunderettede virksomheten er inndelt i en personmarkeds- og en bedriftsmarkedsdivisjon.

Helgeland Sparebank sysselsetter i dag omlag 150 årsverk, og er med sin forvaltningskapital på ca 32 milliarder kroner den 10. største sparebanken i Norge.