Hopp til hovedinnhold

Organisasjon

Helgeland Sparebank er en selvstendig sparebank som har som mål å være den ledende banken på Helgeland. Nærhet til kundene gjennom et desentralisert kontornett, høy kompetanse og kunnskap om lokale forhold er våre viktigste konkurransefordeler.

Bankens historie

Helgeland Sparebank har vært til stede på Helgeland i mer enn 150 år. Det hele startet den 7. januar 1860, da Vefsen Sparebank ble etablert i Mosjøen - som den tredje sparebanken i Nordland.

Visjon

Vår visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland.

Bankens vedtekter

Helgeland Sparebanks vedtekter er fastsatt av Forstanderskapet

Valgte organer

Bankens valgte organer er forstanderskap, styre og valgkomite.

Ledelsen

Ledergruppa i Helgeland Sparebank

Jobb og karriere

Helgeland Sparebank er med sine 6 kontor den største banken på Helgeland. Dette gir varierte og spennende arbeidsplasser for omlag 150 ansatte.

Helgeland Boligkreditt

Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet ble etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).