Hopp til hovedinnhold

Open banking og PSD2

PSD2 er et nytt betalingstjenestedirektiv som gir deg som kunde større mulighet til å få tilgang til data uavhengig av hvilken bank du har.

Selskap som ikke nødvendigvis er bank, vil med dette direktivet kunne utvikle og levere nye applikasjoner og tjenester. Dette krever at bankene gir tredjeparter tilgang til kunders kontoinformasjon og betalingstjenester, og at kundene gir sitt samtykke til dette.

Du kan lese mer om hva PSD2 er på Finans Norge sine nettsider

PSD2 i Helgeland Sparebank

I Helgeland Sparebank har vi åpnet våre grensesnitt for tredjeparter, som fintech-selskaper og utviklere, gjennom såkalte API-er. Det er utviklet API-er for å dekke kravene i PSD2, og det er disse som nå er tilgjengelig.

I Helgeland Sparebank ønsker vi å tilby de beste løsningene for våre kunder. Dersom dere sitter med løsninger som gir nye og gode opplevelser, kan vi i samarbeid se på om det er flere API som kan utvikles og deles. 
Deling av data og tjenester innen bank omtales ofte som Open Banking.

Se alle dine kontoer på ett sted

Nå kan du se kontoer og transaksjoner fra andre banker i nett- og mobilbanken til Helgeland Sparebank, dersom en gir sitt samtykke til det. Det er også mulig å utføre betalinger fra kontoer i andre banker. Du vil dermed få en mye bedre oversikt over din økonomi, siden du kan samle alle dine kontoer på ett sted – i Helgeland Sparebank.

Tredjeparter skal være godkjent

En tredjepart er et annet selskap, som gjennom en app eller annen digital løsning, ønsker tilgang til bankdata for å tilby sine tjenester.

Ingen slik tredjepart kan få tilgang til dine data, før du selv gir samtykke til det. Og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, enten i nettbanken din i Helgeland Sparebank eller ved å kontakte tredjeparten direkte. 
Du vil i nettbanken til Helgeland Sparebank til enhver tid ha oversikt alle du har gitt samtykke til, og som dermed kan hente dine data fra banken.

Alle som skal opptre som slik tredjepart må være godkjent av tilsynsmyndighet i landet de opererer fra. I Norge er det Finanstilsynet som gir slik godkjenning.


Open Banking Europe driver et register, for hele EU/EØS, som vet hvilke aktører som til enhver tid er godkjent. Helgeland Sparebank sjekker alle tredjeparter som ber om tilgang opp mot dette registeret. 

Slike tredjeparter deles inn i kategorier, avhengig av hvilken type godkjenning de har.

  • Betalingsfullmektig (PISP)
. De kan gjennomføre betalinger fra kontoer.
  • Opplysningsfullmektig (AISP). 
De kan se saldo og transaksjoner fra kontoer.

Vuder alltid om tredjeparter du tenker å gi samtykke til er pålitelig, for eksempel at de ikke bruker data til andre ting enn formålet. Om en tredjepart skal analysere og kategorisere dine transaksjoner, trenger de ikke tilgang til å gjennomføre betalinger.

Selv om alle tredjeparter er godkjente, er det en selv som skal gi samtykke og vurdere hvem du ønsker å gi tilgang til sine data.

Dersom du ser mistenkelige transaksjoner og aktivitet på dine kontoer bør du kontakte banken.

For utviklere

Godkjente tredjeparter kan koble seg opp mot vår sandkasse og utvikle løsninger som snakker med bankens API-er. Dette er en test-løsning som inneholder testdata, slik at en teste tilkobling og funksjonalitet opp mot løsningen vår.

Mer informasjon om API-ene eller hvordan de kan tas i bruk

Se vår statistikk for PSD2 API her