Hopp til hovedinnhold

Ledergruppa i Helgeland Sparebank

 • Hanne Nordgaard

  Hanne Nordgaard

  Administrerende direktør

  Mobil: 481 11 876

  E-post: hanne.nordgaard@hsb.no

  • Ansatt i 2017
  • Siviløkonom fra NHH 1995, Hovedprogrammet til NNL 2007, Coaching høgskolen i Telemark 2009
  • Trainee og prosjektleder Storebrand Liv (1995-1998), økonomisjef Helgeland bilruter/gods (1998-2001), økonomisjef SHMIL (2001-2004), direktør SHMIL (2004-2007), konsern- og regiondirektør SpareBank1 Nord-Norge (2008-2017).
  • Styreerfaring fra flere selskaper og bransjer.
  • Eier 2 643 egenkapitalbevis 
 • Dag-Hugo Heimstad

  Dag-Hugo Heimstad

  Direktør personmarked

  Telefon: 75 11 90 64

  Mobil: 908 27 569

  E-post: dag.hugo.heimstad@hsb.no

  • Ansatt i 2006.
  • Diplomøkonom BI (1991), Fremtidsstudier ved UiT (2009).
  • Tidligere erfaring som banksjef Sparebank1 Nord-Norge Mosjøen, adm.dir. Norgesvinduet Svenningdal AS, økonomisjef og personalkonsulent i Hattfjelldal kommune og personalmedarbeider i Vestvågøy kommune.
  • Eier 1 134 egenkapitalbevis
 • Bjørn-Tore Brønlund

  Bjørn-Tore Brønlund

  Direktør bedriftsmarked

  Telefon: 75 12 82 46

  Mobil: 975 03 419

  E-post: bjorn-tore.bronlund@hsb.no

  • Ansatt i 1993.
  • Diplomøkonom BI (1991) og Master of management, Strategi og ledelse ved NTNU (2014). 
  • Bedriftsrådgiver i Sparebanken Rana, og Helgeland Sparebank fra fusjonen i 2005. Tilknyttet bedriftsavdelingen i Mo i Rana i ulike stillinger, bl.a. fagansvarlig for oppdrett og fiskeri. Økonomisjef hos Nord Miljø AS, Mo i Rana fra juli 2007 til sept. 2009. Ansatt som bedriftsmarkedssjef i Helgeland Sparebank, Mo i Rana i 2009.
  • Eier 1 504 egenkapitalbevis
 • Sverre Klausen

  Sverre Klausen

  Finansdirektør

  Telefon: 75 12 82 22

  Mobil: 916 88 286

  E-post: sverre.klausen@hsb.no

  • Ansatt i 1981.
  • Høyskoleutdanning fra Bankakademiet og BI.  Autorisert finansiell rådgiver fra BI. AFR-autorisert finansiell rådgiver.
  • Leder for bankens verdipapirforetak. Tidligere erfaring som rådgiver og leder for bankens investeringssenter.
  • Styremedlem i Norne Eierselskap AS og Norne Securities AS. Varamedlem i Frende Holding AS, Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS.
  • Eier 1 023 egenkapitalbevis
 • Ranveig Kråkstad

  Ranveig Kråkstad

  Direktør økonomi og regnskap

  Telefon: 75 12 83 32

  Mobil: 905 04 579

  E-post: ranveig.krakstad@hsb.no

  • Ansatt i 1990.
  • BI avd. Mo 1987.
  • Ansatt som økonomisjef i Sparebanken Rana i 2001 og Helgeland Sparebank fra fusjonen i 2005. Tidligere erfaring som bedriftsrådgiver, regnskapssjef og økonomi- og administrasjonssjef  i Sparebanken Rana og revisormedarbeider PricewaterhouseCoopers AS.
  • Eier 534 egenkapitalbevis
 • Øyvind Karlsen

  Øyvind Karlsen

  Direktør forretningsutvikling

  Mobil: 470 39 275

  E-post: oyvind.karlsen@hsb.no

  • Ansatt 1. mars 2013.
  • Utdannelse fra Distriktshøgskolen i Nordland, organisasjon og administrasjon. Grunnfag juss fra Universitetet i Bergen, økonomi- og forsikringsfag fra BI. Autorisasjon skade og liv fra BI og autorisert finansiell rådgiver AFR.
  • Har tidligere jobbet som banksjef og rådgiver i Sparebank1 Nord-Norge, seniorrådgiver i Rana Utviklingsselskap, konsulent i Mo og Omegn BBL og ulike stillinger i Rana kommune.
  • Eier 2 424 egenkapitalbevis
 • Anne Ekroll

  Anne Ekroll

  Direktør risikostyring

  Telefon: 75 12 83 84

  Mobil: 913 36 452

  E-post: anne.ekroll@hsb.no

  • Ansatt i 1994.
  • Registrert revisor Trondheim Økonomiske Høgskole 1989, autorisert regnskapsfører 2007.
  • Ansatt som leder for risikostyring i 2007. Tidligere erfaring som økonomisjef til leie Cani AS, kreditt- og depotsjef Sparebanken Rana, senior bedriftsrådgiver og internrevisor Sparebanken Rana, revisormedarbeider PricewaterhouseCoopers AS.
  • Eier 1 724 egenkapitalbevis