Hopp til hovedinnhold

Konstituerende møte 30. mars 2016

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank, onsdag den 30. mars 2016 kl. 14:30

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, revisor, og bankens ledergruppe.

Sted: Clarion Collection Hotel Helma, Thomas Von Westens gate 2, Mo i Rana

Lunsj serveres fra kl. 12:00.

Til behandling foreligger:

  1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
  2. Godkjenning av møteinnkallingen
  3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  4. Andre gangs behandling av vedtektsendringer - tilpasninger til lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
  5. Godkjenning av instruks for valgkomité
  6. Valg av:

a) Leder for forstanderskapet for to år (2016/2017)

b) Nestleder for forstanderskapet for to år (2016/2017)

c) Nestleder for styret for to år (2016/2017)

d) 3 medlemmer til styret for to år (2016/2017)

e) 2 varamedlemmer til styret for to år (2016/2017)

f) 1 ansattevalgt medlem, med personlig varamedlem, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

g) 2 innskytervalgte medlemmer, med personlige varamedlemmer, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

h) 2 egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer, med personlige varamedlemmer, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

i) 1 ekstern medlem, med personlig varamedlem, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

j) Leder til forstanderskapets valgkomite for valgene i 2017/2018

k) Nestleder til forstanderskapets valgkomite for valgene i 2017/2018

7. Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Saksdokumentene kan lastes ned her (PDF)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til: Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS), eller til bankens sentralbord 04516, slik at varamedlem kan kalles inn.

Mo i Rana den 9. mars 2016
Per Gunnar Hjorthen
(sign.)
Forstanderskapets leder