Hopp til hovedinnhold

Konstituerende møte 29. mars 2017

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank onsdag den 29. mars 2017 kl. 14:30

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe.

Sted: Fru Haugans Hotell, Strandgata 39, Mosjøen

Lunsj serveres fra kl. 12:00.

Til behandling foreligger:

1.  Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen

2.  Godkjenning av møteinnkallingen

3.  Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

4.  Valg av:

a)  Leder av styret for to år (2017/2018)

b)  2 medlemmer til styret for to år (2017/2018)

c)  3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2018/2019

d)  Leder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019

e)  Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019

5.  Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Saksdokumentene kan lastes ned her (PDF)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS), eller til bankens sentralbord 04516, slik at varamedlem kan kalles inn.

Mo i Rana den 8. mars 2017
Ove A. Brattbakk (sign.)
Styrets leder