Hopp til hovedinnhold

Konstituerende møte 27. mars 2019

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank onsdag den 27. mars 2019 ca. kl. 11:00

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen

Lunsj serveres etter møtet - ca. kl. 12:00

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Orientering om valg av ansatterepresentanter
 5. Valg av:
  a) Styrets leder for 2 år (2019/2020)
  b) 2 medlemmer til styret for to år (2019/2020)
  c) 3 medlemmer til valgkomiteen for valgene i 2020/2021
  d) 1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2020
  e) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2020/2021
  f)  Leder av valgkomiteen for valgene i 2020/2021
  g) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2020/2021
 6. Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte
 7. Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis til bankens egenbeholdning

Saksdokumenter kan lastes ned her (pdf)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til: Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS) eller til bankens sentralbord 75 11 90 00, slik at varamedlem kan kalles inn.


5. mars 2019
På vegne av styret i Helgeland Sparebank
Ove A. Brattbakk
(sign.)
Styrets leder