Hopp til hovedinnhold

Konstituerende møte 26. mars 2020

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank torsdag 26. mars 2020 kl. 12:00.

Til: Faste medlemmer av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana

Saksliste:

 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 4. Orientering om valg av ansatterepresentanter
 5. Valg 2020:
  • Leder for forstanderskapet for 2 år - 2020/2021
  • Nestleder for forstanderskapet for 2 år - 2020/2021
  • Nestleder for styret for to år - 2020/2021
  • 2 medlemmer til styret for to år - 2020/2021
  • 2 varamedlemmer til styret for 2 år - 2020/2021
  • 2 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2021/2022 6.
 6. Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Lunsj serveres etter møtet - ca. kl. 12:30.

Saksdokumenter for konstituerende møte

Dersom du ikke kan møte må du snarest mulig gi beskjed slik at varamedlem kalles inn. Frafall meldes på sms til tlf 947 92 613 eller pr epost til merethe.saeterstad@hsb.no

5. mars 2020
På vegne av styret i Helgeland Sparebank
Stein Andre Herigstad-Olsen
Styrets leder