Hopp til hovedinnhold

Konstituerende møte 22. mars 2018

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank torsdag den 22. mars 2018 kl. 10:30

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Sted: Scandic Meyergården, Mo i Rana

Lunsj serveres etter møtet - ca. kl. 11:00.

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Orientering om valg av ansatterepresentanter
 5. Valg av:
  a) Leder for forstanderskapet for 2 år (2018/2019)
  b) Nestleder for forstanderskapet for 2 år (2018/2019)
  c) Nestleder for styret for to år (2018/2019)
  d) 2 medlemmer til styret for to år (2018/2019)
  e) 2 varamedlemmer til styret for 2 år (2018/2019)
  f) 2 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2019/2020
 6. Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Saksdokumenter kan lastes ned her (PDF)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS) eller til bankens sentralbord 75 11 90 00, slik at varamedlem kan kalles inn.

1. mars 2018
På vegne av styret i Helgeland Sparebank
Ove A. Brattbakk (sign.)
Styrets leder