Hopp til hovedinnhold

Årsoppgjørsmøte 30. mars 2016

Innkalling til årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank onsdag den 30. mars 2016 kl. 13:00

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, kontrollkomiteen, revisor, og bankens ledergruppe.

Sted: Clarion Collection Hotel Helma, Thomas Von Westens gate 2, Mo i Rana

Lunsj serveres fra kl. 12:00

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Bankens virksomhet i 2015. Orientering v/ adm. direktør Lisbeth Flågeng
 5. Årsregnskapet for 2015
 6. Årsberetning for 2015
 7. Kontrollkomiteens melding og revisors beretning
 8. Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet
 9. Fastsettelse av revisjonshonorar
 10. Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.
 11. Fullmakt til utstedelse av fondsobligasjon
 12. Første gangs behandling av vedtektsendringer - tilpasninger til lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Saksdokumentene kan lastes ned her (PDF)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til: Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS), eller til bankens sentralbord 04516, slik at varamedlem kan kalles inn.

Mo i Rana, den 9. mars 2016
Per Gunnar Hjorthen
(sign.)
Forstanderskapets leder