Hopp til hovedinnhold

Årsoppgjørsmøte 29. mars 2017

Innkalling til årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank onsdag den 29. mars 2017 kl. 13:00

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe.

Sted: Fru Haugans Hotell, Strandgata 39, Mosjøen

Lunsj serveres fra kl. 12:00

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Bankens virksomhet i 2016. Orientering v/ adm. direktør Lisbeth Flågeng
 5. Årsregnskapet for 2016
 6. Årsberetning for 2016
 7. Revisors beretning
 8. Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet
 9. Fastsettelse av revisjonshonorar
 10.  Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.
 11.  Vedtektsendringer - Helgeland Sparebank
 12.  Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis HELG til bankens egenbeholdning

Saksdokumentene kan lastes ned her (PDF)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til Brit Søfting, e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS), eller til bankens sentralbord 04516, slik at varamedlem kan kalles inn.

Mo i Rana den 8. mars 2017
Ove A. Brattbakk (sign.)
Styrets leder