Hopp til hovedinnhold

Årsoppgjørsmøte 27. mars 2019

Innkalling til årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank onsdag den 27. mars 2019 kl. 09:00

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen

Lunsj serveres etter konstituerende møte - ca. kl. 12:00

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Endring kapitalkrav v/ Joakim Svingen fra Arctic Securities
 5. Bankens virksomhet i 2018. 
  Orientering v/ adm. direktør Hanne Nordgaard
 6. Årsregnskapet for 2018
 7. Årsberetning for 2018
 8. Revisors beretning
 9.  Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet
 10.  Fastsettelse av revisjonshonorar
 11.  Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Saksdokumentene kan lastes ned her (pdf)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til: Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS) eller til bankens sentralbord 75 11 90 00, slik at varamedlem kan kalles inn.


5. mars 2019
På vegne av styret i Helgeland Sparebank
Ove A. Brattbakk
(sign.)
Styrets leder