Hopp til hovedinnhold

Årsoppgjørsmøte 26. mars 2020

Innkalling til årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank onsdag den 26. mars 2020 kl. 08:30

Til: Faste medlemmer av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana

Saksliste:

 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 4. «Verdens beste sparebank» foredrag v/Jon Gunnar Pedersen
 5. Bankens virksomhet i 2019 - v/adm. dir. Hanne Nordgaard
 6. Årsregnskapet for 2019
 7. Årsberetning for 2019
 8. Revisors beretning v/Silja Eriksen, partner i PWC
 9. Fastsettelse av årsregnskapet 2019 og anvendelse av overskuddet
 10.  Fastsettelse av revisjonshonorar
 11.  Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Lunsj serveres etter konstituerende møte - ca. kl. 12:30.

Last ned saksdokumenter til årsoppgjørsmøte.

Dersom du ikke kan møte må du snarest mulig gi beskjed slik at varamedlem kalles inn. Frafall meldes på sms til tlf. 947 92 613 eller pr epost til merethe.saeterstad@hsb.no

5. mars 2020
På vegne av styret i Helgeland Sparebank
Stein Andre Herigstad-Olsen, Styrets leder