Hopp til hovedinnhold

Årsoppgjørsmøte 22. mars 2018

Innkalling til årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank torsdag den 22. mars 2018 kl. 09:00

Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Sted: Scandic Meyergården, Mo i Rana

Lunsj serveres etter konstituerende møte - ca. kl. 11:00

Til behandling foreligger:

  1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
  2. Godkjenning av møteinnkallingen
  3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  4. Bankens virksomhet i 2017. Orientering v/ adm. direktør Hanne J. Nordgaard
  5. Årsregnskapet for 2017
  6. Årsberetning for 2017
  7. Revisors beretning
  8. Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet
  9. Fastsettelse av revisjonshonorar
  10.  Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Saksdokumentene kan lastes ned her (PDF)

Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS), eller til bankens sentralbord 75 11 90 00, slik at varamedlem kan kalles inn.

1. mars 2018
På vegne av styret i Helgeland Sparebank
Ove A. Brattbakk (sign.)
Styrets leder