Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsstyring

Eierstyring og selskapsledelse i Helgeland Sparebank

Vår visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland

Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland.