Hopp til hovedinnhold

Rating

Offisiell rating fra Moody's Investors Service

Som en del av Helgeland Sparebank sin finansiering utstedes obligasjoner med fortrinnsrett i et 100 % eiet boligkredittforetak. Helgeland Sparebank (og Helgeland Boligkreditt AS) rates av ratingbyrået Moody's, et anerkjent ratingbyrå som benyttes av mange banker i Norge.

Helgeland Sparebank er tildelt følgende rating av Moody's Investors Service:

  • Issuer rating: A3
  • Deposit rating: A3
  • Kortsiktig rating: P-2
  • Outlook: Stable

Denne ratingen tilfredsstiller kravene til "investment grade”.

Dokumenter: