Hopp til hovedinnhold

Rating

Offisiell rating fra Moody's Investors Service

Som en del av Helgeland Sparebank sin finansiering utstedes obligasjoner med fortrinnsrett i et 100 % eiet boligkredittforetak. Helgeland Sparebank (og Helgeland Boligkreditt AS) rates av ratingbyrået Moody's, et anerkjent ratingbyrå som benyttes av mange banker i Norge.