Hopp til hovedinnhold

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valg skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 11. - 24. februar 2016.

Selve valget foregår via bankens hjemmeside på internett.  Innskytere som ikke har tilgang til internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode.

Det skal velges 2 medlemmer for perioden 2016/2019 og 4 varamedlemmer for 2016. Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland, samt hvem som er på valg finner du her. Oversikten er også lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler og på Sparebankstiftelsen Helgelands hjemmeside.

VALGKOMITEENS INNSTILLING
Valgkomiteens innstilling finner du her. Innstillingen er også lagt ut i banklokalene og på Sparebankstiftelsen Helgelands hjemmeside.

STEMMERETT
Innskytere i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 500 kroner og som er myndige kan delta i valget.  Innskyterne må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland Fylke.

Det kan også stemmes ved fullmektig.  Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Som medlemmer og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett i samsvar med ovenstående.  Disse er også pliktige til å motta valg.

 

Mo i Rana den 27. januar 2016
Aino Olaisen
generalforsamlingens leder
sign.