Hopp til hovedinnhold

Stabil drift, store engangseffekter og samfunnsutbytte

2020 er siste året med navnet Helgeland Sparebank og banken leverer det beste årsresultat noensinne med et overskudd på 390 millioner kroner. – Vi er glade for at vi også i koronaåret har muligheten til å gi samfunnsutbytte på 20 millioner til allmennyttige formål som frivillige rundt omkring på Helgeland får nytte av, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

 

Foreløpig årsresultat for 2020

Resultat før skatt per 31.12.20

390 mill kr

EK-avkastning

9,7 %

12 mnd utlånsvekst

0,1 %

12 mnd innskuddsvekst

-          1,5 %

Forvaltningskapital

33,2 mrd kr

Soliditet

Ren kjerne 18,8 %


Resultatet inneholder effekter av bankens forberedelser til endringsåret 2021, der banken trer inn i SpareBank 1 alliansen i mars, og overtar kunder og ansatte fra SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland i oktober. Met foreslått utbytte på kr 3,10 pr egenkapitalbevis blir samfunnsutbyttet kr 20 mill. Dette skal gis til allmennyttige formål som skaper trivsel, bolyst, bærekraft og kunnskap på Helgeland. Det lokale eierskapet på Helgeland sikrer at 48 millioner blir igjen på Helgeland i form av gaver eller tildelinger lokalt. 

Tallene viser en basisdrift i banken som er solid og sterk. Ser vi bort fra engangseffektene i regnskapet er utviklingen i rentenettoen tilfredsstillende og kostnadsutviklingen er sunn og bærekraftig. Bortsett fra avsetninger som er gjort for eventuelle koronaeffekter, har banken lave tap på utlånene til kunder.

– Banken jobber kontinuerlig og systematisk med å øke effektivitet og lønnsomheten for å være rigget for fremtidige forventninger fra kunder og investorer og være en drivkraft for vekst for samfunnet, sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard.

Ekstra engangsinntekter reinvesteres

Helgeland Sparebanks resultat for 2020 inneholder engangsgevinster for salg av aksjer i Frende Forsikring, Brage Finans og Helgeland Invest. Dette kommer godt med når banken i 2021 skal kjøpe aksjer i SamSpar, Eiendomsmegler 1 Nord-Norge, Regnskapshuset Nord-Norge og SNN Finans. Det strategisk samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge skaper to sterke sparebanker i nord til beste for kundene, ansatte, Helgeland og Nord-Norge.

Vi er glade og stolte av å ha funnet løsningen som sikrer den lokale banken på Helgeland også for framtiden; vi skal fortsatt ha tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt. Vi ser fram til å ta fatt på det kommende året som skal gjøre oss til SpareBank 1 Helgeland med gode produkter og tjenester, og forsikrer at alle gamle og nye kunder skal få god informasjon i god tid om endringene som kommer til å skje, sier Nordgaard.

Ekstra engangskostnader i overgangsfase

Regnskapet inneholder også store engangskostnader. Dette er endringskostnader som er påløpt i arbeidet med å endre Helgeland Sparebank til SpareBank 1 Helgeland.

– Vi er godt innenfor det business caset som ble vedtatt av bankens styre i mars 2019, og de investeringene vi nå gjør vil trygge eksistensen av Helgeland sin egen lokalbank inn i fremtiden, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Resultatet for 2020 er også fortsatt påvirket av usikkerheten rundt de langsiktige økonomiske effektene av de iverksatte koronatiltakene, samt usikkerheten rundt tiltak ved en eventuell oppblomstring av smitte i samfunnet. Lokalbanken tok denne usikkerheten inn i regnskapene sine i første kvartal ved å estimere høyere forventede tap på utlånene og reduserte verdier på likviditetsplasseringer og aksjer banken eier i ulike selskaper.

Effektene av koronanedstengningen på Helgeland ser ut til å være mer moderate enn for landet for øvrig. Arbeidsledigheten på Helgeland er pr 31/12-20 på 2,2 % og med det mye lavere enn 3,8 % nasjonalt. Andel kunder som har søkt avdragsfrihet, likviditetslån og lån gjennom den statlige lånegarantiordningen er forholdsvis lavt sammenlignet med andre steder i Norge.

Når det gjelder prisene på omsatte boliger på Helgeland, er disse stabile, med tilhørende sesongvariasjoner.

Les regnskapsrapporten for 4. kvartal 2020

Se regnskapspresentasjonen for 4. kvartal 2020