Hopp til hovedinnhold

Stabil bankdrift i 1. halvår 2015

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 129 mill kr i 1. halvår 2015. Nettorenten er opprettholdt i kroner og prosent, og nedskrivninger på utlån er moderat. Utlånsveksten til personkunder er økt og innskuddsveksten er svært positiv, spesielt i personmarkedet.

Konkurransen om boliglånskunder og solide bedriftskunder er sterk. For å beholde posisjonen som ledende bank på Helgeland gjennom lønnsom vekst er boliglånsrenten redusert både i mars og juli, samtidig som innskuddsvilkårene er markedstilpasset.

Det lave rentenivået gjør det mer attraktivt for langsiktige spareformål å benytte andre spareformer enn bankinnskudd, og det er en økende interesse for fondssparing. Dette forsterkes av medias fokus på negativ realavkastning på innskudd.

Det nye eiendomsmeglerforetaket – Rede Eiendomsmegling AS – er i drift fra 1. juni, med tiltredelse av ny daglig leder fra 1. september. Bankens eierandel i selskapet er 40 %, øvrige eiere er boligbyggelagene i Mo i Rana og i Mosjøen.  Meglerne er samlokalisert med banken i de fire byene på Helgeland, og i løpet av tredje kvartal samlokaliseres også ett av boligbyggelagene. Meglerforetakets markedsandel er godt over 50 %. God samhandling mellom meglere og bankens rådgivere forventes å bidra til ytterligere utlånsvekst.

Boligprisutviklingen på Helgeland viste i 1. halvår en noe svakere økning enn på landsbasis for solgte leiligheter, mens prisstigningen for solgte eneboliger var noe høyere enn i landet samlet.  Pris pr solgte kvadratmeter ligger fortsatt vesentlig lavere på Helgeland sammenlignet med byer som Oslo, Trondheim og Bodø, og det forventes en fortsatt stabil utvikling.

Arbeidsledigheten på Helgeland var pr 30. juni lavere enn både i Nordland og på landbasis. Det er en del variasjoner i ledighetsraten mellom de større stedene på Helgeland, med høyest ledighet i Alstahaug.

Det er fortsatt høg aktivitet i flere sektorer på Helgeland, med samlede planlagte investeringer i kraftsektoren og infrastruktur på rundt 8,5 milliarder kroner. Byggesektoren har god tilgang på oppdrag og lakseoppdrettselskapene har styrket sin soliditet gjennom solide 2014-regnskaper. Industriens evne til å samarbeide med forskningsmiljøene og nyttiggjøre seg de muligheter som ligger innenfor god tilgang på fornybar energi, og ikke minst de naturressursene som Helgeland er rik på, kan bidra til videre utvikling av regionen. Politisk vilje til å tilrettelegge for industriens rammevilkår er av vesentlig betydning.

Helgeland Sparebank vil på ulike felt videreføre sitt engasjement for å oppfylle visjonen om å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Dels gjennom konkurransedyktige produkter fulgt av kompetent rådgivning, dels ved bruk av gavemidler og betydelige tilskudd til idrett, kultur og kunnskapstiltak som gjør Helgeland attraktivt og til et godt sted å bo.

 

Last ned delårsrapport Helgeland Sparebank 1. halvår 2015

 

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777 
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286