Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 4. kvartal 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 348 mill kr pr 31.12.17. Dette er på nivå med resultatet i 2016 dersom en ser bort fra engangseffekter i 2016. Resultatet gir en EK avkastning på 8,6 %.

Sum utlånsvekst siste 12 måneder ble 7,5 % mot landsgjennomsnittet på 6,3 %.

Omsetningen av boliger på Helgeland har falt med 11 % fra 2016 til 2017. Denne reduksjonen påvirker utlånsveksten i personmarkedet. 12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 5,5 %.

Fortsatt høg aktivitet, investeringsvilje og optimisme i næringslivet har gitt en forventet høy vekst i dette segmentet, sier administrerende direktør Hanne J. Nordgaard. 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet ble 11,7 %.

Bankens innskuddsvekst ble i 2017 4,9 %. Helgeland Sparebank har en stabil og lokal innskuddsportefølje hvor hele 90 % av innskuddene kommer fra lokale kunder på Helgeland. 56 % av innskuddene kommer fra personkunder. Helgeland Sparebank har en innskuddsdekning på 64 %. Dette forteller en god historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på og for Helgeland, påpeker Nordgaard.

Nettorenten er økt i kroner og stabil i prosent av forvaltningskapitalen, og tapene på utlån er på et moderat nivå.

Arbeidsledigheten var 1.6 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2.4 %.

Boligprisutviklingen er fortsatt positiv på Helgeland. For eneboliger ble økningen på 0,2 % pr 4. kvartal mot landsgjennomsnittet på -1,1 %

For leiligheter ble økningen på 3,2 % mot et landsgjennomsnitt på – 2,3 %.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og vi ser fram til å delta med finansiering i de mange gode prosjektene som planlegges på Helgeland, avslutter administrerende direktør Hanne J. Nordgaard.

Delårsrapport 31.12.2017

 

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Hanne J. Nordgaard – mobil 481 11 876
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286