Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank i 2016: Sterk vekst og godt resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 452 millioner kroner for 2016. Tilsvarende tall i fjor var 280 mill kr. Bak resultatet ligger god basisdrift, økt resultatandel fra tilknyttet selskap, og inntektsføring av pensjon som følge av endring fra ytelses- til innskuddsbasert pensjon. Tap på utlån er fortsatt moderate.

Kapitalisert til å finansiere lønnsom vekst og sunn aktivitet på Helgeland.

Samlet utlånsvekst ble 9,8 % (2,207 mill kr) og er godt over landsgjennomsnittet. Dette speiler et markedsområde med høyere aktivitet enn landet for øvrig, sier administrerende direktør Lisbeth Flågeng, som legger til at veksten i tillegg er påvirket av DNB sin nedleggelse av kontorer på Helgeland.

Innskuddsveksten ble også over landsgjennomsnittet med 12,2 % (1,755 mill kr). Veksten i innskudd kommer som et resultat av god sparing hos personkunder, men også som en følge av at banken i 2016 fikk flere nye bedriftskunder bla a nye kommuneavtaler. Solide resultater hos regionens oppdrettskunder bidrar i tillegg sterkt til vekst, sier Flågeng, som understreker at innskudd er en svært viktig finansieringskilde for bankens utlån.  

Av årets resultat foreslås 25,7 mill kr til gavemidler, kroner som skal komme kulturliv, idrett, forskning og undervisning på Helgeland til gode. Forslag til kontantutbytte er kr 3,75 pr egenkapitalbevis, samlet 78,3 mill kr.

Fortsatt er det optimisme i de fleste bransjer, som for 2017 forventer en høyere samlet omsetningsvekst enn den nasjonale veksten. Dette skyldes flere faktorer, sier Flågeng, og nevner spesielt effekten av utbyggingen av E6 som fortsetter med full styrke i 2017.

Banken ser inn i 2017 med positiv forventning om lønnsom vekst og moderate tap. Vi har styrket vår posisjon i 2016, og vil fortsatt arbeide hardt for å oppfylle vår visjon om å være en drivkraft for vekst på Helgeland. I det ligger både ivaretakelse av vår samfunnsrolle og evne til å gi egenkapitalbeviseierne forventet avkastning, avslutter Flågeng.

Delårsapport pr 31.12.2016

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286