Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 1. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 94 mill kr pr 31.03.18. Dette er en økning på 10 mill.kr fra samme kvartal i fjor. Resultatet gir en EK-avkastning på 9,0 %.

Helgeland sparebank drives lønnsomt og effektivt. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader økte banken sine inntekter med kr 8 mill sammenlignet med 1. kvartal 2017. Banken har god kostnadskontroll. Kostnadsøkningen på kr 3 mill fra 1. kvartal -17 til 1. kvartal -18 skyldes økning i IT kostnadene.

Provisjonsinntektene er økt med kr 2 mill i forhold til samme kvartal i fjor.

Nettorenten er økt i kroner, men redusert med 4 basispunkt i prosent av forvaltningskapitalen som følge av økte innlånskostnader. Nedskrivningene på utlån i kvartalet er på et moderat nivå.

12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 5,3 %, og bankens markedsandeler er stabile.

Optimisme, høg aktivitet og investeringsvilje i næringslivet på Helgeland gir en høyere vekst i dette segmentet enn i privatmarkedet, men veksten i 1. kvartal er påvirket av konverteringer av boligbyggelån, sier administrerende direktør Hanne J. Nordgaard. 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet ble 6,7 %.

Av bankens innskuddsmasse på kr 16,8 mrd er 90,2 % innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 83,5 % av kr 26,7 mrd. Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon. Vi er lokalbanken på Helgeland, påpeker Nordgaard.

Arbeidsledigheten var 1,7 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2,5 %.

Boligprisutviklingen på Helgeland ligger nå marginalt under nasjonalt nivå (3,6 %). Prisveksten på eneboliger ble 3,2 % og på leiligheter 1,6 % pr 1. kvartal. Omsetningen av boliger er markert høyere nå enn på samme tid i 2017.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og vår nærhet til markedet og kjennskap til helgelendingene gjør at vi lykkes, avslutter administrerende direktør Hanne J. Nordgaard.

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Kontaktpersoner:

  • Hanne J. Nordgaard, adm.dir, tlf 481 11 876
  • Sverre Klausen, finansdirektør tlf 916 88 286