Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank Q3 2020

Resultatet pr 3. kvartal er 255 millioner kroner. Dette er 19 millioner kr lavere enn på samme tidspunkt i 2019, men resultatet er nå redusert med engangskostnader på kr 69 millioner kroner i forbindelse med overgangen til å bli SpareBank 1 Helgeland.

God bankdrift med økende overgangskostnader

Resultatet pr 3. kvartal er fortsatt påvirket av usikkerheten rundt de langsiktige økonomiske effektene av de iverksatte koronatiltakene, samt usikkerheten rundt tiltak ved en eventuell oppblomstring av smitte i samfunnet. Lokalbanken tok denne usikkerheten inn i regnskapene sine i første kvartal ved å estimere høyere forventede tap på utlånene og reduserte verdier på likviditetsplasseringer og aksjer banken eier i ulike selskaper. 

Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; det har vi vært til nå og det skal vi fortsette å være gjennom krisen og etterpå, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. Både markedsundersøkelse og kundeundersøkelse viser at vi oppleves som en del av løsningen på krisen. Det er vi glade for, og vi lover å fortsatt være det i den fortsatt usikre tiden for mange bedrifter og helgelendinger, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank. 

Helgeland Sparebanks resultat for 3. kvartal viser et resultat før skatt på kr 255 mill. Dette er kr 19 mill lavere enn pr 3. kvartal 2019, men inneholder en positiv engangseffekt av salget av Helgeland Sparebank sine aksjer i forsikringsselskapet Frende og kr 69 mill i engangskostnader. Bakgrunnen for salget av aksjene og engangskostnadene er at Helgeland Sparebank har inngått et strategisk samarbeid med SpareBank 1 Nord- Norge for å skape to sterke sparebanker i nord til beste for Helgeland og Nord-Norge, samt at Helgeland Sparebank skal tre inn i SpareBank1 alliansen. 

– Vi er glade og stolte av å ha funnet løsningen som sikrer den lokale banken på Helgeland også for framtiden; vi skal fortsatt ha tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt. Vi ser fram til å ta fatt på det kommende året som skal gjøre oss til SpareBank 1 Helgeland med gode produkter og tjenester, og forsikrer at alle gamle og nye kunder skal få god informasjon om endringene som kommer til å skje i god tid, sier Nordgaard. 

Effektene av korona-nedstengningen på Helgeland ser ut til å være mer moderate enn for landet for øvrig. Arbeidsledigheten på Helgeland er pr 30/9-20 på 2,2 % og med det mye lavere enn 3,7 % nasjonalt. Andel kunder som har søkt avdragsfrihet, likviditetslån og lån gjennom den statlige lånegarantiordningen er forholdsvis lavt sammenlignet med andre steder i Norge. 

Når det gjelder prisene på omsatte boliger på Helgeland, er disse stabile, med tilhørende sesongvariasjoner. 

Link til børsmelding