Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank Q2 2020

Resultatet for 1. halvår er 190 millioner; 12 millioner bedre enn fjoråret. Usikkerheten rundt de langsiktige økonomiske konsekvensene av korona er tatt inn i regnskapene, men inneholder også en positiv engangseffekt av salg av aksjer.

Tross usikkerhet rundt Korona, er halvårsresultatene gode

Resultatet pr 1. halvår er påvirket av usikkerheten rundt de langsiktige økonomiske effektene av de iverksatte koronatiltakene, samt usikkerheten rundt tiltak ved en eventuell oppblomstring av smitte i samfunnet. Lokalbanken tok denne usikkerheten inn i regnskapene sine i forrige kvartal ved å estimere høyere forventede tap på utlånene og reduserte verdier på likviditetsplasseringer og aksjer banken eier i ulike selskaper.

Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; det har vi vært til nå og det skal vi fortsette å være gjennom krisen og etterpå, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. Både markedsundersøkelse og kundeundersøkelse viser at vi oppleves som en del av løsningen på krisen. Det er vi glade for, og vi lover å fortsatt være det i den fortsatt usikre tiden for mange bedrifter og helgelendinger, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank.

Helgeland Sparebanks resultat for 1. halvår viser et resultat før skatt på kr 190 mill. Dette er kr 12 mill bedre enn 1. halvår 2019, men inneholder en positiv engangseffekt av salget av Helgeland Sparebank sine aksjer i forsikringsselskapet Frende. Bakgrunnen for salget av aksjene er at Helgeland Sparebank har inngått et strategisk samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge for å skape to sterke sparebanker i nord til beste for Helgeland og Nord-Norge.

– Vi er glade og stolte av å ha funnet løsningen som sikrer den lokale banken på Helgeland også for framtiden; vi skal fortsatt ha tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt. Vi ser fram til å ta fatt på det kommende året som skal gjøre oss til SpareBank 1 Helgeland med gode produkter og tjenester, og forsikrer at alle gamle og nye kunder skal få god informasjon om endringene som kommer til å skje i god tid før andre kvartal 2021, sier Nordgaard.

Effektene av koronanedstengningen på Helgeland ser ut til å være mer moderate enn for landet for øvrig. Arbeidsledigheten på Helgeland er pr 30/6-20 på 2,9 % og med det mye lavere enn 4,8 % nasjonalt. Andel kunder som har søkt avdragsfrihet, likviditetslån og lån gjennom den statlige lånegarantiordningen er forholdsvis lavt sammenlignet med andre steder i Norge.

Omsetningen av boliger på Helgeland i første halvår har gått ned med 23 boliger i forhold samme periode i fjor. Når det gjelder prisene på omsatte boliger på Helgeland, er disse stabile, med tilhørende sesongvariasjoner.

Se delårsrapport av regnskap Q2 2020 her

Se presentasjon av regnskap Q2 2020 her