Hopp til hovedinnhold

Regnskap helgeland Sparebank Q1 2020

Helgeland Sparebanks kvartalsresultat for 1. kvartal viser et resultat før skatt på kr 40 mill. Dette er under halvparten av resultatet sammenlignet med 1. kvartal 2019. Men over kr 50 mill er beregnede koronaeffekter i form av generelle nedskrivninger på både utlån, likviditetsportefølje og aksjeposter. Dette gir en EK avkastning på 2,8 %.

Korona koster

– Korona koster for folk og næringsliv, også for Lokalbanken, men med god kapitaltilgang og kompetanse, skal vi være en drivkraft gjennom og etter krisen, sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank Hanne Nordgaard. 

Banken tar den økonomiske usikkerheten inn i regnskapene sine ved å estimere høyere forventede tap på utlånene og reduserte verdier på både likviditetsplasseringer og aksjer som banken eier i ulike selskaper. 

– Resultatet pr 1. kvartal er sterkt påvirket av usikkerheten rundt de økonomiske effektene koronastengningen av samfunnet har på lengre sikt, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. 

Helgeland Sparebanks kvartalsresultat for 1. kvartal viser et resultat før skatt på kr 40 mill. Dette er under halvparten av resultatet sammenlignet med 1. kvartal 2019. Men over kr 50 mill er beregnede koronaeffekter i form av generelle nedskrivninger på både utlån, likviditetsportefølje og aksjeposter. Ser vi bort fra dette beløpet er resultatet fra basisdriften på samme nivå som i 2019. 

Bedre på Helgeland 

Effektene av koronastengningen på Helgeland ser så langt ut til å være mer moderate, enn for landet for øvrig. Arbeidsledigheten er lavere og andel kunder som har søkt avdragsfrihet, likviditetslån og lån gjennom den statlige lånegarantiordningen er lavere enn andre steder i Norge. 

En spørreundersøkelse utført for Helgelands Sparebank av Polarfakta, viser at ca 60 % av bankens bedriftskunder tror omsetningen for 2020 vil være på samme nivå eller høyere enn 2019 – også etter koronatiltakene. 

– Helgeland Sparebank har annonsert nye strategiske samarbeidspartnere i SpareBank 1-alliansen som skal sikre en god, og framtidsrettet lokalbank på Helgeland med lokalt eierskap og verdiskaping og samfunnsutbytte lokalt. Selv om koronakrisen ikke kom som bestilt på oss heller, er vår visjon 

også i krisetid å være drivkraft for de som trenger det mest og som driver Helgeland framover, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. 

Gode priser på boliger 

Prisnivået på leiligheter på Helgeland er nå normalisert etter prisfall i 3. og 4. kvartal 2019. Nivået er nå likt med 2. kvartal 2019. Prisnivået på eneboliger er stabilt. 

Nesten 90% av de 18 milliardene i innskudd kommer fra helgelendinger bosatt i regionen, mens tilsvarende er det 83% av bankens utlån på 27,7 mrd som er på Helgeland. 

–Helgeland Sparebanks posisjon som Lokalbanken på Helgeland er sterk. Vi er til for helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard. 

Les delårsrapport for 1. kvartal 2020

Se regnskapspresentasjon for 1. kvartal 2020