Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 4. kvartal 2019

Helgeland Sparebanks årsresultat for 2019 viser en resultatforbedring på nesten kr 200 mill sammenlignet med 2018. Resultat før skatt på 384 mill kr gir en EK avkastning på 9,3 %.

Positivitet på Helgeland - og i Lokalbanken

– Når det går bra på Helgeland går det også bra med Lokalbanken, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. 

Lav arbeidsledighet, store investeringsplaner i både private og offentlige virksomheter, gunstig kronekurs, lave renter og positive forventninger fremover, gir gode resultater for både Helgeland og Helgeland Sparebank.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; vi kjenner helgelendingene og stoler på dem, det gjør at vi lykkes, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Resultatforbedring i 2019

Helgeland Sparebanks årsresultat for 2019 viser en resultatforbedring på nesten kr 200 mill sammenlignet med 2018. Resultat før skatt på 384 mill kr gir en EK avkastning på 9,3 %.

Etter et vanskelig år i 2018 med store tap på utlån kan Helgeland Sparebank for 2019 se tilbake på et år med stabil bankdrift, normaliserte tap, økt lønnsomhet og god kostnadskontroll. Det er hard konkurranse om boliglånskundene og utlånsveksten har vært lav i 2019. Lokalbanken har likevel økt sine inntekter med 47 mill kr sammenlignet med fjoråret. Banken har økt kostnadene med 7 mill kr og redusert tapene med kr 184 mill.

Provisjonsinntektene er økt med 10 mill kr i forhold til i 2018 og stadig flere helgelendinger velger å kjøpe sine forsikringer gjennom Lokalbanken.

Lokal verdiskaper  - Lokal drivkraft

Boligprisene på Helgeland viser en liten nedgang pr 4. kvartal 2019, og det tar nå noe lengre tid å få omsatt boliger enn det gjorde på samme tid i 2018. Omsetningshastigheten er likevel under 60 dager i både Mo i Rana og Mosjøen.

Innskuddene fra kundene har de siste 12 mnd økt med 9,9 %, og det er spesielt bedriftssegmentet som øker sine innskudd.

Av bankens innskuddsmasse på kr 19 mrd er 89 % innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 82 % av kr 27,7 mrd.

– Våre resultater forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som Lokalbanken på Helgeland. Vi er til for helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Les delårsrapport for 4. kvartal 2019

Se regnskapspresentasjon for 4. kvartal 2019