Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 4. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 185 mill kr pr 31.12.18. Resultatet er preget av høye nedskrivninger på utlån, men lokalbankens basisdrift er lønnsom og effektiv, med god kostnadskontroll og økte inntekter.

Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader økte banken sine inntekter med 5 mill kr sammenlignet med 2017. Banken har også god kostnadskontroll; kostnader i prosent av inntekter er på lave 39,9 %. Men banken har hatt høye nedskrivninger som er knyttet til enkeltengasjement og resultatet pr 31.12 gir derfor en egenkapitalavkastning (EK) på 4,6 %.

Det er optimisme, høy aktivitet og investeringsvilje i næringslivet og offentlig sektor på store deler av Helgeland, selv om intensiteten varierer i de fire regionene.. Helgeland Sparebank er den ubestridte lokalbanken for næringslivet på Helgeland, og følger derfor næringslivets opp- og nedturer. 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet ble 4,4 %. 12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 5,6 %, og bankens markedsandeler er stabile.

Nettorenten i kroner har hatt en flat utvikling gjennom hele 2018, og er i kroner på samme nivå som i 2017. Det er sterk konkurranse i privatmarkedet, og innlånskostnadene har vært høyere enn i 2017.

Av bankens innskuddsmasse er 89,7 % av innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 82,5 %. Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon. Vi er ubestridt lokalbanken på Helgeland, påpeker administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Arbeidsledigheten var ved årsskiftet på 1.6 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av året, og boligprisutviklingen på Helgeland har hatt en liten nedgang i siste kvartal. Men omsetningen av boliger er markert høyere i 2. halvår -18 enn i samme periode i 2017.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone, synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

Helgeland Sparebank har tilstrekkelig kapital og rett kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og vår nærhet til markedet og kjennskap til helgelendingene gir oss et fortrinn, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Delårsrapport 4. kvartal

Kontaktpersoner:

  • Hanne Nordgaard, adm.dir, tlf 481 11 876
  • Sverre Klausen, finansdirektør tlf 916 88 286