Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 276 mill kr pr 30.09.17. Dette er på nivå med samme periode i fjor dersom en ser bort fra engangseffekter i 2016. Resultatet gir en EK-avkastning på 9,2 %.

Sum utlånsvekst siste 12 måneder ble 6,3 % mot landsgjennomsnittet på 5,6 %.

Omsetningen av boliger på Helgeland har falt med 15 % fra perioden 1/1-30/9 2016 til samme periode i 2017. Denne reduksjonen påvirker utlånsveksten i personmarkedet. 12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 5,4 %.

Fortsatt høg aktivitet, investeringsvilje og optimisme i næringslivet har gitt en forventet høy vekst i dette segmentet, sier administrerende direktør Hanne J. Nordgaard. 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet ble 8,2 %.

Bankens innskuddsvekst er på høyde med den nasjonale veksten. Helgeland Sparebank har en stabil og lokal innskuddsportefølje hvor hele 91 % av innskuddene kommer fra lokale kunder på Helgeland. Av sum innskudd på kr 16,7 mrd er 57 % innskudd fra personkunder. Dette forteller en god historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på og for Helgeland, påpeker Nordgaard.

Nettorenten er stabil, og tapene på utlån er på et moderat nivå.

Arbeidsledigheten var 1,6 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2,5 %.

Boligprisutviklingen er fortsatt positiv på Helgeland. For eneboliger ble økningen på 2,8 % pr 3. kvartal mot landsgjennomsnittet på 4,2 %

For leiligheter ble økningen på 6,8 % mot et landsgjennomsnitt på – 2,0 %.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og vi ser fram til å delta med finansiering i de mange gode prosjektene som planlegges på Helgeland, avslutter administrerende direktør Hanne J. Nordgaard.

Delårsrapport 30.09.2017

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Hanne J. Nordgaard – mobil 481 11 876
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286