Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 2. kvartal 2019

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 178 mill kr, og lokalbanken forbedrer dermed resultat fra første halvår i fjor med 35 mill kr. Dette gir en EK avkastning på 8,1 %.

– Gjennom stabil og god bankdrift viser vi at Helgeland Sparebank er den verdiskapende lokalbanken og en viktig drivkraft for vekst på Helgeland, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. 

Helgeland Sparebank drives lønnsomt og effektivt med god kostnadskontroll og har lave tap på utlån: Det er hard konkurranse i markedet og innlånskostnadene har økt, men lokalbanken har likevel økt sine inntekter. Banken har økt kostnadene med 4 mill kr fra 1. halvår -18 til 1. halvår -19. Dette kommer av en ytterligere satsing på brukervennlige digitale løsninger og IT.

Provisjonsinntektene er økt med 1 mill kr i forhold til samme periode i fjor.

Tap på utlån i 1. halvår er på 0,12 % av forvaltningskapitalen mot 0,58 % i samme periode i fjor.

12 måneders utlånsvekst i ble 4,7 %, og bankens markedsandeler er stabile. 66 % av bankens utlån er lån til privatmarkedet.

Av bankens innskuddsmasse på kr 18,3 mrd er 90 % innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 82,4 % av kr 28,5 mrd.

– Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på Helgeland. Vi er til for Helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Arbeidsledigheten var 1,5 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2,1 %.

Boligprisene på eneboliger på Helgeland viser en økning på 2,7 % og på leiligheter 6,6 % pr 2. kvartal 2019. Omsetningen av boliger er markert høyere nå enn tidligere år.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; vi kjenner helgelendingene og stoler på dem, det gjør at vi lykkes, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Delårsrapport 2. kvartal 2019

Kontaktpersoner:

  • Hanne Nordgaard, adm.dir, tlf 481 11 876
  • Sverre Klausen, finansdirektør,   tlf 916 88 286