Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 1. kvartal 2019

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 93 mill kr, og lokalbanken kopierer dermed resultat fra første kvartal i fjor. Dette gir en EK avkastning på 8,7 %.

Helgeland Sparebank drives lønnsomt og effektivt med god kostnadskontroll: Det er hard konkurranse i markedet og innlånskostnader har økt, men lokalbanken har likevel økt sine inntekter. Banken har en kostnadsøkning på kr 1 mill fra 1. kvartal -18 til 1. kvartal -19, som kommer av en ytterligere satsing på digitalisering og IT. 

Provisjonsinntektene er økt med kr 1 mill i forhold til samme kvartal i fjor. Nettorenten er på nivå med 2018. 

Nedskrivningene på utlån i kvartalet er på et lavt nivå. Syv Søstre Hotell i Sandnessjøen er solgt til nye, langsiktige eiere og salgsprisen harmoniserer med de tapsvurderingene som ble gjort i Q4-18.

12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 4,7 %, og bankens markedsandeler er stabile. Utlånsveksten i bedriftsmarkedet er på hele 7,7% som kan tilskrives optimisme, høy aktivitet og investeringsvilje i næringslivet på Helgeland. 

Av bankens innskuddsmasse på kr 17,3 mrd er 90 % innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 82,4 % av kr 26,7 mrd. 

– Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på Helgeland. Vi er til for Helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. 

Arbeidsledigheten var 2,1 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2,4 %. 

Boligprisene på eneboliger på Helgeland viser en økning på 8,3 % og på leiligheter 2,2 % pr 1. kvartal 2019. Omsetningen av boliger er markert høyere nå enn tidligere år.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; vi kjenner helgelendingene og stoler på dem, det gjør at vi lykkes, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Delårsrapport 1. kvartal 2019

Kontaktpersoner:

  • Hanne Nordgaard, adm.dir, tlf 481 11 876
  • Sverre Klausen, finansdirektør tlf 916 88 286