Hopp til hovedinnhold

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 219 mill kr pr 30.09.18. Resultatet er et produkt av stabil bankdrift, men er preget av engangs-hendelsene i forrige kvartal som gav høyere tap enn normalt. Resultatet pr 30.09 gir en EK-avkastning på 7,2 %.

3. kvartal isolert ga et resultat før skatt på 76 mill kr.

Helgeland sparebank drives lønnsomt og effektivt. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader økte banken sine inntekter med kr 7 mill sammenlignet med samme periode i 2017. Banken har god kostnadskontroll.

Nettorenten har i kroner hatt en flat utvikling gjennom hele 2018 og en svak nedgang målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital som følge av sterk konkurranse i privatmarkedet og økte innlånskostnader.

12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 5,6 %, og bankens markedsandeler er stabile.

Optimisme, høg aktivitet og investeringsvilje i næringslivet på Helgeland gir en høyere vekst i dette segmentet enn i privatmarkedet. 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet ble 7,4 %.

Av bankens innskuddsmasse er 89 % innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 83 %. Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon. Vi er ubestridt lokalbanken på Helgeland, påpeker administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Arbeidsledigheten var 1,6 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet, og boligprisutviklingen på Helgeland har vært tilnærmet flat i siste kvartal, men omsetningen av boliger er markert høyere så langt i år enn i samme periode i 2017.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og vår nærhet til markedet og kjennskap til helgelendingene gjør at vi lykkes, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Delårsrapport 3. kvartal 2018

Kontaktpersoner:

  • Hanne Nordgaard, adm.dir., tlf 481 11 876
  • Sverre Klausen, finansdirektør, tlf 916 88 286