Hopp til hovedinnhold

Pressemelding vedr. stillingen som adm.dir. i Helgeland Sparebank

Administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Lisbeth Flågeng, fyller 60 år i august 2017, og har meddelt styret at hun vil gjøre bruk av sin pensjonsavtale ved fylte 60 år.

Lisbeth Flågeng ble ansatt som adm.dir i november 2014, og hadde før det ca 17 år som viseadministrerende direktør i Sparebanken Rana og den fusjonerte Helgeland Sparebank.

En av de mest utfordrende og viktigste lederstillingene på Helgeland blir dermed ledig, og styret vil bruke høsten til å finne den nye lederen for banken som er en særdeles viktig aktør i utviklingen av regionen.

Styreleder Ove A. Brattbakk sier det blir en krevende og spennende prosess å finne ny administrerende direktør. Målet er å være ferdig med ansettelsesprosessen i god tid før jul.

Mo, den 22. august 2016
Ove A. Brattbakk, styreleder

 

For ytterligere kommentarer og spørsmål:

  • Styreleder Ove A. Brattbakk, 906 48 270
  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng, 416 86 777