Hopp til hovedinnhold

Omorganisering og ny konsernledelse i Helgeland Sparebank

Bankens organisering med to regioner endres, og fra 1. januar 2015 vil bankens kunderettede virksomhet bli ledet gjennom en personmarkedsdel og en bedriftsmarkedsdel (divisjon). Leder av personmarkedsdivisjonen blir Dag-Hugo Heimstad, med kontorsted Mosjøen, og leder av bedriftsmarkedsdivisjon blir Bjørn-Tore Brønlund, med kontorsted i Mo i Rana.

Den nye konsernledelsen i Helgeland Sparebank består av åtte personer, inklusive administrerende direktør. Samtlige er ansatt i banken fra tidligere.


Bankens nye konsernledelse vil være:

  • Lisbeth Flågeng, administrerende direktør
  • Ann Karin Krogli, direktør organisasjonsutvikling
  • Ranveig Kråkstad, økonomidirektør
  • Anne Ekroll, direktør risikostyring
  • Sverre Klausen, finansdirektør
  • Dag-Hugo Heimstad, direktør personmarked
  • Bjørn-Tore Brønlund, direktør bedriftsmarked
  • Øyvind Karlsen, direktør forretningsutvikling


Evt. spørsmål kan rettes til adm.dir. Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777