Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring: Kundevalg til forstanderskapet i Helgeland sparebank

Forstanderskapet tilsvarer Generalforsamlingen i et aksjeselskap og bankens kunder kan hvert år velge medlemmer til forstanderskapet. Valget foregår elektronisk i dagene 6. - 23. februar 2020.

Kunder som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID kan stemme i bankens lokaler i samme periode.

Kundene skal i år velge 3 medlemmer for perioden 2020/2023, og 4 varamedlemmer for perioden 2020/2021.

Oversikt over nåværende kundevalgte medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i Helgeland Sparebank 

Oversikt over hvem som er på valg i 2020 Opplysningene kan også forespørres fremlagt i bankens kundemottak.

Se Valgkomitéens endelige instilling her

STEMMERETT

Det vises til bankens vedtekter § 3-4 hvor det fremgår at alle som har innskudd i banken kan stemme.  Minstekravet er at alle som har, og som i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde/innskyter.

Mo i Rana den 21. januar 2020
Per Gunnar Hjorthen
forstanderskapets leder

Se også: Kundevalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

 

På valg i forstanderskapet 2020:


Av de kundevalgte medlemmene i forstanderskapet er disse på valg:

  • Sten Oddvar Solhaug, Korgen                                                                             
  • Torill Beate Risøy, Nesna                                                                                     
  • Helge Stanghelle, Mo i Rana                                                                                


Av de kundevalgte varamedlemmene er disse på valg:

  • Eirik Bjørkmo, Mo i Rana                                                                                      
  • Lotte Christine Nygård-Forsmo, Trofors                                                             
  • Jan Olav Sandbukt, Mosjøen                                                                               
  • Jostein Nybakken, Brønnøysund