Hopp til hovedinnhold

Kundevalg i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Kunder i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valget skjer på valgdager, og foregår elektronisk i dagene 4. - 21. februar 2021

Selve valget foregår via bankens hjemmesider. Kunder som ikke har tilgang til internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal i år velges 3 medlemmer for perioden 2021/2024, 2 varamedlemmer for perioden 2021/2022 og 2 varamedlemmer for 2021. 

Stemmerett

Kunder i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som er myndige kan delta i valget. Kunden må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland Fylke. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Mo i Rana den 21. januar 2021
Tom Engø
Generalforsamlingens leder

----------------------------------------
Se også: Kundevalg til forstanderskapet i Helgeland Sparebank

GENERALFORSAMLING                                       

2020, LEDERTom Engø                                                           
2020, NESTLEDER: Yngve Herigstad                                                 

Innskytervalgte medlemmer:

2017/2020 - Siri Kobberød, Hattfjelldal - på valg
2017/2020 - Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund - på valg
2017/2020 - Kristian Strauman, Mosjøen - på valg
2018/2021 - Tom Andre Engø, Mo i Rana
2018/2021 - Leif Olav Sagen, Mo i Rana 
2018/2021 - Bjørn Bonsaksen, Mo i Rana
2019/2022 - Yngve Herigstad, Sandnessjøen 
2019/2022 - Hilde Sofie Hansen, Mo i Rana 
2020/2023 - Marie Sørensen, Mo i Rana 
2020/2023 - Ståle Martin Einmo, Mo i Rana 

Innskytervalgte varamedlemmer:

2020: Erling Steinar Johansen, Mo i Rana - på valg
2020: Kari Bjørnli, Mosjøen - på valg
2020: Inger-Lise Pettersen, Korgen - på valg
2020: Heidi Ruth Eidet Eggen, Mosjøen - på valg

Medlem valgt av Rana Kommune:
2019/2022: Waage, Geir, Fairbanksveien 13, 8610 Mo i Rana                             

Personlig varamedlem:
2019/2022: Sollie, Anita                                                                           

Medlem valgt av Vefsn Kommune:
2019/2022: Løvdahl, Jann-Arne, Fløtanvegen 20, 8663 Mosjøen

Personlig varamedlem:
2019/2022: Carola Karl Urvik, Mosjøen